Salta navegació principal

AENOR - Confiança en la marca més valorada

AENOR manté l'atenció en tots els seus serveis i departaments i presta amb normalitat serveis digitals

Més informació          

Notícies

Dia Mundial de l'Eficiència Energètica. 5 de març

Amb motiu de la celebració del Dia Mundial de l'Eficiència Energètica, posem en valor algunes de les normes que intenten acostar-nos a l'ODS 7 (energia assequible i no contaminant): UNE-EN ISO 14001:2015, UNE - EN ISO 50001:2018, UNE-EN 16212:2013, UNE-EN 16231:2013, UNE-EN 15900:2010, UNE-CEN/TS 16628:2014 i UNE-CEN/TS 16629:2014.

Més informació

Ordre Ministerial per l'accessibilitat

Recentment ha estat publicada una notificació relacionada amb el projecte d'Ordre Ministerial per la qual es desenvolupa un document tècnic de condicions bàsiques d'accessibilitat i no discriminació per a l'accés i ús d'espais públics urbanitzats.
Aquest projecte fa referència a la UNE-EN 81-70:2018 (Accessibilitat als ascensors de persones, incloent persones amb discapacitat), UNE 41501:2002 (Símbol d'accessibilitat per a la mobilitat. Regles i graus d'ús) i UNE 103501 (Geotècnia. Assaig de compactació. Proctor modificat), per permetre el trànsit de vianants de forma estable i segura.

Més informació

Certificació de protocols davant la COVID-19

AENOR ha desenvolupat un procés de certificació dels protocols davant la COVID-19 que persegueix un objectiu clar: ajudar les organitzacions amb una eina per provocar un impacte positiu, i assegurar a empreses i associacions que puguin tornar a la normalitat amb el més gran nivell de garantia possible.

Més informació

 Revista de 


És la font d'informació de referència en espanyol sobre avaluació de la conformitat. Inclou reportatges, entrevistes i tribunes d'opinió en què experts en qualitat, sostenibilitat, innovació i seguretat comparteixen la seva visió sobre els beneficis dels serveis que comprèn l'avaluació de la conformitat. Té una edició impresa i una altra en línia, que és gratuïta.

Accedeix a la Revista