Salta navegació principal

AENOR - Confiança en la marca més valorada

AENOR manté l'atenció en tots els seus serveis i departaments i presta amb normalitat serveis digitals

Més informació          

Notícies

Nova UNE per a guants de protecció

Acabada de publicar, UNE-EN ISO 21420:2020 estableix els requisits dels procediments d'assaig per al disseny, la fabricació, la innocuïtat, la comoditat, el marcatge i l'eficàcia dels guants de protecció. A més, també aborda en un apartat la informació subministrada pel fabricant.


Més informació

L'últim en normes sobre fibra òptica

L'avantprojecte de la Llei General de Telecomunicacions assenta les bases per al desplegament de xarxes de molt alta capacitat (fibra òptica o 5G). En aquest sentit, destaquem algunes normes de publicació recent pel que fa a fibres òptiques: IEC 61280-4-5:2020 , IEEE 802.3ch-2020, UNE-EN IEC 60794-1-215:2020, UNE-EN IEC 62149-3:2020, IEC 62149-5:2020, UNE-EN IEC 61300-2-56:2020, IEC 61757-4-3:2020 i UNE-EN IEC 62614-1:2020

Més informació


Certificació de protocols davant la COVID-19

AENOR ha desenvolupat un procés de certificació dels protocols davant la COVID-19 que persegueix un objectiu clar: ajudar les organitzacions amb una eina per provocar un impacte positiu, i assegurar a empreses i associacions que puguin tornar a la normalitat amb el més gran nivell de garantia possible.

Més informació

Com fer la compra d'una norma

24

dimarts

9.00

NovembreCursVirtual EN DIRECTE

Els canvis del protocol IFS

25

dimecres

9.00

NovembreCursVirtual EN DIRECTE

​Implantació i auditoria de la Norma UNE-EN ISO 13485:2018 en organitzacions de productes sanitaris

26

dijous

9.00

NovembreCursVirtual EN DIRECTE

​Elaboració de procediments i altres documents d'un sistema de gestió. Taller pràctic.

 Revista de 


És la font d'informació de referència en espanyol sobre avaluació de la conformitat. Inclou reportatges, entrevistes i tribunes d'opinió en què experts en qualitat, sostenibilitat, innovació i seguretat comparteixen la seva visió sobre els beneficis dels serveis que comprèn l'avaluació de la conformitat. Té una edició impresa i una altra en línia, que és gratuïta.

Accedeix a la Revista