Salta navegació principal

AENOR - Confiança en la marca més valorada

AENOR manté l'atenció en tots els seus serveis i departaments i presta amb normalitat serveis digitals

Més informació          

Notícies

Normes UNE per a antisèptics i desinfectants químics

La UNE-EN 1276:2010 se centra en l'assaig per a l'avaluació de l'activitat bactericida dels antisèptics i desinfectants químics, mentre la UNE-EN 1650:2008+A1:2013 en el de l'avaluació de la seva activitat fungicida. Ambdues apliquen a productes alimentaris (origen animal o vegetal), àrees domèstiques i de col·lectivitats (transports públics, col·legis, hotels, habitatges, oficines, etc.) i àrees industrials (material d'envasament, productes farmacèutics, biotecnològics, per a la higiene, etc.).

Més informació


Nova UNE-EN 17267:2020 per a l'eficiència energètica

Aquesta nova norma aplica a tots els tipus d'energia, a tots els seus usos, i a tota mena d'organitzacions. Pretén ajudar a les empreses en els seus plans de mesurament i monitorització de l'energia per tal de millorar el seu acompliment energètic. Té com a principal referent la ISO 50001:2018.

Més informació


Oportunitats laborals

Els serveis d'AENOR creixen, responent a la seva ambició d'ajudar les organitzacions en els nous camps que les fan més competitives. T'oferim l'oportunitat de créixer amb nosaltres, aportant un valor molt apreciat per les empreses i per la societat en general.

Més informació

 

Com fer la compra d'una norma

9

dijous

12.30

JuliolSEMINARI WEB

Seguretat alimentària i noves tendències en temps de la COVID-19


16

dijous

12:00

JuliolSEMINARI WEB

Enfocament pràctic per a la implementació i certificació de la norma ISO 27001 i l'Esquema Nacional de Seguretat

 Revista de 


És la font d'informació de referència en espanyol sobre avaluació de la conformitat. Inclou reportatges, entrevistes i tribunes d'opinió en què experts en qualitat, sostenibilitat, innovació i seguretat comparteixen la seva visió sobre els beneficis dels serveis que comprèn l'avaluació de la conformitat. Té una edició impresa i una altra en línia, que és gratuïta.

Accedeix a la Revista