Salta navegació principal
Benestar animal d'explotacions ramaderes i escorxadors

Benestar animal d'explotacions ramaderes i escorxadors

El benestar animal, aspecte fonamental en la cadena alimentària

L'esquema AENOR de certificació en benestar animal WELFAIR™ basada en els referencials Welfare Quality i Awin® és una certificació que especifica els requisits que han de complir les explotacions ramaderes i els escorxadors, si escau, en matèria de benestar animal. A diferència d'uns altres esquemes de benestar animal, les auditories es basen en l'observació directa del propi animal, mitjançant l'avaluació de 4 principis: bona alimentació, bon allotjament, bona salut i comportament apropiat. Dins d'aquests 4 principis, s'identifiquen 12 criteris de benestar animal diferents però complementaris entre si.

Cada espècie animal és avaluada d'acord amb el Protocol de Welfare Quality i AWIN® específic per a ella per auditors autoritzats i qualificats per la plataforma Welfare Quality i AWIN® en la matèria, després de l'avaluació detallada, s'obté una puntuació que donarà lloc al nivell en què es troba l'establiment auditat, en cas que se superi el nivell mínim establert per a cada cas, i partint en qualsevol moment del compliment amb els requisits legals d'aplicació, aquest establiment obtindrà la certificació. Aquesta certificació garanteix els requisits establerts en Welfare Quality i AWIN®, garantint una auditoria exhaustiva en totes les fases de producció i la màxima informació i transparència al consumidor.

Esquemes certificats per AENOR, que siguin compatibles amb l'esquema AENOR de benestar animal WELFAIR™ basada en els referencials Welfare Quality i Awin®, previ estudi per part dels nostres serveis tècnics.

La seva organització obté el certificat i la llicència d'ús de la marca de benestar animal WELFAIR™

Per a tots aquells clients d'AENOR oferim la possibilitat de l'ús de la indicació de la marca AENOR endossada juntament amb la marca WELFAIR™, que dona un valor afegit a causa de l'elevada notorietat de la marca AENOR entre els consumidors.

Marca AENOR Conform de benestar animalAENOR ha certificat a empreses referents de diversos sectors, en matèria de benestar animal. AENOR, l'entitat de certificació de referència a Espanya, ja ha certificat el benestar animal de més de 5.000 explotacions ramaderes, escorxadors i indústries de diferents espècies al nostre país de conformitat amb els protocols Welfare Quality i AWIN®.

Solucions AENOR per al sector primari - RamaderInforme tendències de consum i la relació amb el benestar animal

Nova Guia 9001 constructora