Salta navegació principal

Laboratori, anàlisis i assajos


Ara més que mai, davant la situació creada per la COVID-19, és fonamental fer una correcta verificació dels processos de neteja i desinfecció. En el laboratori d'AENOR, fem anàlisis de coronavirus (SARS-CoV-2) mitjançant PCR en superfícies i aigües.

En la indústria alimentària, hospitals o centres sanitaris és comú fer anàlisis en superfícies per determinar el recompte de microorganismes indicadors com aerobis, enterobactèries, floridures o llevats que ens donen una idea general de la contaminació present. Aquestes anàlisis són útils per garantir que els processos de neteja i desinfecció establerts s'estan complint i estan sent eficaços enfront de bacteris i fongs.

El mateix ocorre amb l'anàlisi de coronavirus en superfície, la seva realització ens permet verificar i aportar seguretat als procediments de neteja i desinfecció, i cobra especial importància dins el marc de la certificació AENOR de protocols davant la COVID-19 o Higienització controlada.


Laboratoris

Laboratori fisicoquímic
Laboratori fisicoquímic

​La tecnologia més moderna unida a la gran experiència dels nostres tècnics ens permeten oferir-li una àmplia ​varietat d'anàlisis, així com la capacitat de posar a punt noves tècniques d'acord amb les seves necessitats.​

Més informació

Laboratori sensorial
Laboratori sensorial

L'anàlisi sensorial és una eina fiable i independent que permet, mitjançant tècniques objectives, avaluar les preferències dels consumidors i preveure'n la intenció de compra.​

Més informació

Laboratori materials
Laboratori materials

Els assajos de migració global i específica en materials i envasos destinats a estar en contacte amb aliments, igual que els assajos de migració en materials de construcció en contacte amb aigua potable garanteixen la seguretat en l'ús d'aquests. ​​

Més informació

Laboratori microbiologia
Laboratori microbiologia

Un adequat pla de control de primeres matèries, productes en procés, productes acabats, superfícies de les instal·lacions i l'aire de les sales és una eina bàsica per garantir la seguretat dels aliments.​

Més informació

La garantia AENOR també en les anàlisis

Acreditats segons norma UNE-EN ISO 17025 (ENAC) i basant el nostre treball en el rigor i la fiabilitat que caracteritzen la marca AENOR, som sens dubte el seu millor aliat de confiança.


Com fer preses de mostres de superfícies?

Estructura d'un pont, empreses constructores  

Sectors de treball

Anàlisis nutricionals i de composició dels aliments
Alimentació

AENOR Laboratori disposa d'una àrea especialitzada en la realització d'anàlisi nutricionals i de composició dels aliments. ​​​

Més informació

Alimentació animal
Alimentació animal

​AENOR Laboratori fa el control integral de la cadena de producció d'aliments destinats a consum animal​.

Més informació

Nutricèutica
Nutricèutica

Els controls fets durant tot el procés, des del control de primeres matèries fins al producte acabat, garanteixen la seguretat dels productes nutricèutics.​

Més informació

Assajos de migració en materials plàstics
Envasos i materials

​​Laboratori acreditat p​​ara la realització d'assajos de migració en materials plàstics destinats a entrar en contacte amb aliments i aigua de consum.

Més informació

Validació mètodes alternatius
Validació mètodes alternatius

​​​AENOR és la primera entitat a Espanya que valida i certifica mètodes d'assaig alternatius​.

Més informació

Productes químics i drogueria
Productes químics i drogueria

Els productes químics requereixen anàlisis específiques que garanteixin la seguretat mentre es fan servir​

Més informació

Productes de cosmètica i perfumeria
Productes de cosmètica i perfumeria

L'anàlisi de productes cosmètics, així com de les seves primeres matèries, envasos i el control ambiental de les zones d'elaboració són fonamentals per assegurar-ne la innocuïtat.

Més informació

Materials de construcció
Materials de construcció

Els materials de construcció, revestiments, conduccions, accessoris… no transmetran a l'aigua substàncies o propietats que alterin les seves característiques de potabilitat.​​

Més informació

AENOR Laboratori

Acreditat per a l'anàlisi d'enterotoxina estafilocòccica

El nostre eficaç servei d'anàlisis microbiològiques, fisicoquímiques, sensorials i de migracions, ens converteixen en un aliat estratègic dels nostres clients.

Com obtenir més informació o pressupost