Salta navegació principal

Laboratori, anàlisis i assajos


Ara més que mai, davant la situació creada per la COVID-19, és fonamental fer una correcta verificació dels processos de neteja i desinfecció. En el laboratori d'AENOR, fem anàlisis de coronavirus (SARS-CoV-2) mitjançant PCR en superfícies i aigües.

En la indústria alimentària, hospitals o centres sanitaris és comú fer anàlisis en superfícies per determinar el recompte de microorganismes indicadors com aerobis, enterobactèries, floridures o llevats que ens donen una idea general de la contaminació present. Aquestes anàlisis són útils per garantir que els processos de neteja i desinfecció establerts s'estan complint i estan sent eficaços enfront de bacteris i fongs.

El mateix ocorre amb l'anàlisi de coronavirus en superfície, la seva realització ens permet verificar i aportar seguretat als procediments de neteja i desinfecció, i cobra especial importància dins el marc de la certificació AENOR de protocols davant la COVID-19 o Higienització controlada.


Laboratoris

Laboratori fisicoquímic
Laboratori fisicoquímic

​La tecnologia més moderna unida a la gran experiència dels nostres tècnics ens permeten oferir-li una àmplia ​varietat d'anàlisis, així com la capacitat de posar a punt noves tècniques d'acord amb les seves necessitats.​

Més informació

Laboratori sensorial
Laboratori sensorial

L'anàlisi sensorial és una eina fiable i independent que permet, mitjançant tècniques objectives, avaluar les preferències dels consumidors i preveure'n la intenció de compra.​

Més informació

Laboratori materials
Laboratori materials

Els assajos de migració global i específica en materials i envasos destinats a estar en contacte amb aliments, igual que els assajos de migració en materials de construcció en contacte amb aigua potable garanteixen la seguretat en l'ús d'aquests. ​​

Més informació

Laboratori microbiologia
Laboratori microbiologia

Un adequat pla de control de primeres matèries, productes en procés, productes acabats, superfícies de les instal·lacions i l'aire de les sales és una eina bàsica per garantir la seguretat dels aliments.​

Més informació

La garantia AENOR també en les anàlisis

Acreditats segons norma UNE-EN ISO 17025 (ENAC) i basant el nostre treball en el rigor i la fiabilitat que caracteritzen la marca AENOR, som sens dubte el seu millor aliat de confiança.
Com fer preses de mostres de superfícies?

Estructura d'un pont, empreses constructores  

Podcast Higienització Controlada i Laboratori: Distintiu controlat periòdicament

Estructura d'un pont, empreses constructores 

Sectors de treball

Anàlisis nutricionals i de composició dels aliments
Alimentació

AENOR Laboratori disposa d'una àrea especialitzada en la realització d'anàlisi nutricionals i de composició dels aliments. ​​​

Més informació

Alimentació animal
Alimentació animal

​AENOR Laboratori fa el control integral de la cadena de producció d'aliments destinats a consum animal​.

Més informació

Nutricèutica
Nutricèutica

Els controls fets durant tot el procés, des del control de primeres matèries fins al producte acabat, garanteixen la seguretat dels productes nutricèutics.​

Més informació

Assajos de migració en materials plàstics
Envasos i materials

​​Laboratori acreditat p​​ara la realització d'assajos de migració en materials plàstics destinats a entrar en contacte amb aliments i aigua de consum.

Més informació

Validació mètodes alternatius
Validació mètodes alternatius

​​​AENOR és la primera entitat a Espanya que valida i certifica mètodes d'assaig alternatius​.

Més informació

Productes químics i drogueria
Productes químics i drogueria

Els productes químics requereixen anàlisis específiques que garanteixin la seguretat mentre es fan servir​

Més informació

Productes de cosmètica i perfumeria
Productes de cosmètica i perfumeria

L'anàlisi de productes cosmètics, així com de les seves primeres matèries, envasos i el control ambiental de les zones d'elaboració són fonamentals per assegurar-ne la innocuïtat.

Més informació

Materials de construcció
Materials de construcció

Els materials de construcció, revestiments, conduccions, accessoris… no transmetran a l'aigua substàncies o propietats que alterin les seves característiques de potabilitat.​​

Més informació

AENOR Laboratori

Acreditat per a l'anàlisi d'enterotoxina estafilocòccica

El nostre eficaç servei d'anàlisis microbiològiques, fisicoquímiques, sensorials i de migracions, ens converteixen en un aliat estratègic dels nostres clients.

Com obtenir més informació o pressupost