Salta navegació principal
Ets a: Home>Certificació>Certificació de qualitat>Cartes de serveis
Certificació de qualitat de Cartes de serveis
Cartes de serveis UNE 93200

Certificació de qualitat de Cartes de serveis

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Comunicació transparent amb vocació de servei al client

L'objectiu de la norma UNE 93200:2008​ és especificar els requisits mínims del contingut i del procés d'elaboració, seguiment i revisió de les cartes de serveis (també anomenades cartes de compromís), que s'han convertit en una de les eines més utilitzades, tant per les administracions públiques, com per les empreses privades, per comunicar als seus usuaris els serveis que presten i els compromisos que assumeixen en la seva prestació, convertint-se en una iniciativa fonamental per a la modernització de la gestió de nombroses organitzacions.​

Les cartes de serveis representen un suport fonamental en la millora contínua, per tal com faciliten les relacions amb els usuaris i serveixen per definir estàndards de servei, cosa que permet establir objectius ambiciosos que aconsegueixin el més gran impacte possible en els usuaris.

El compliment de la norma UNE 93200assegura que les cartes de serveis no es converteixin en meres declaracions d'intencions, amb la qual cosa oblidin el seu veritable sentit d'assumir compromisos de qualitat que satisfacin les expectatives dels usuaris.

Beneficis per a la vostra empresa:

  • Avantatges competitius en el mercat.
  • Valor afegit per als seus clients i transparència en els seus serveis.
  • Coneixement i fidelització del client.
  • Diferenciació davant la competència.

Beneficis davant els seus usuaris:

  • Demostra el vostre compromís amb el client mitjançant el mesurament, el seguiment i la millora dels aspectes que més li interessen.
  • Escolta la veu del client, i orienta les persones de l'organització cap a la satisfacció del client com un dels valors centrals de l'activitat.
  • Reorienta les activitats de l'organització cap a les que aporten més valor al client.

La norma UNE ​93200 és aplicable tant a les administracions públiques com a qualsevol organització privada, sigui quina sigui la seva mida o complexitat.

Per la seva organització i estructura, la certificació de cartes de servei és compatible amb altres sistemes de gestió, (com per exemple ​​ISO 9001, ISO 14001 i ISO 45001​​), i amb la resta dels serveis certificats per AENOR.​​

Un cop superat el procés d'auditoria, el sistema implantat s'adequa als requisits de la norma UNE 93200, l'organització obté:

  • El Certificat AENOR de cartes de serveis.
  • La llicència d'ús de la marca AENOR de Servei certificat per a cartes de serveis.
Marca AENOR de gestió de qualitat de cartes de servei

Marca AENOR N
​ de cartes de servei​


Nombroses administracions locals i autonòmiques d'àmbit espanyol i internacional i importants empreses del sector serveis, ja han optat per la certificació de les seves cartes com a mostra del compromís adquirit amb els seus usuaris.​