Salta navegació principal

Sectors certificació

SECTORS DE CERTIFICACIÓ

AENOR posa al teu abast certificacions i serveis d'avaluació de conformitat específics com a resposta a les exigències demandades per cada sector. El seu avantatge més important és facilitar l'accés als mercats. En alguns casos no només facilita l'operació de venda, sinó que és un requisit imprescindible per poder entrar en determinats mercats, sigui per consideracions legals, o perquè els compradors del producte sempre ho sol·liciten.

Mitjançant la certificació de sistemes de gestió, AENOR dona suport a la competitivitat d'empreses i institucions desenvolupant aquesta activitat, de caràcter voluntari, sota un sistema de total imparcialitat, transparència i objectivitat. La competitivitat va unida a aquelles empreses que van més enllà del mercat tradicional, i s'esforcen per oferir un servei​ o producte amb valor afegit per al seu client, amb segell de prestigi i garantia d'una entitat com AENOR.​

 

Deu claus per fer amb èxit auditories en remot

Mà tocant la pantalla d'una tauleta tàctil 

AENOR ajuda a gestionar el procés d'auditoria de les organitzacions per poder-les portar a terme en remot, garantint la confiança dels sistemes, així com la qualitat i l'adequació dels processos. Aquest article ofereix deu claus perquè les organitzacions puguin emprendre amb èxit una auditoria en remot.

#QuedatACasa #AENORSempreAmbTu Llegir l'article

Davant de situacions difícils és imprescindible trobar solucions factibles. Agilitzar els processos d'auditoria i poder seguir duent a terme la nostra feina de manera que es permeti verificar la implantació dels sistemes de gestió en les millors condicions de fiabilitat, segueix ajudant a demostrar la confiança dels sistemes per garantir la qualitat i l'adequació dels processos.

 Vegeu infografia

Mà tocant la pantalla d'una tauleta tàctil
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​


Exclusiu per als nostres clientsEstructura d'un pont, empreses constructores  

Certificació de protocols davant la COVID-19

Estructura d'un pont, empreses constructores  

Com reactivar el teu negoci amb la màxima seguretat?

Estructura d'un pont, empreses constructores  
Administració pública

Administració pública

Aeroespacial

Aeroespacial

Alimentació

Automoció i components

Automoció i components

Edificació i obra civil

Edificació i obra civil

Electromecànic

Cables elèctrics de colors mostrant l'interior de cada cable.

Forestal i fusta

Indústria ambiental

​​Ce o dos

Químic, farmacèutic i cosmètic

Químic, farmacèutic i cosmètic

Sanitat i Serveis Socials

Transport i logística

Transport i logística

Turisme i oci

Turisme i oci

 

Centre de coneixement

Guia per a l'aplicació de la norma UNE-EN ISO 9001:2015 

Guia per a l'aplicació de la norma UNE - EN ISO 9001:2015 en empreses constructores. Baixa la guia.

Kit d'eines d'RS 

Kit d'eines de RS. Baixa l'eBook.​


 ​​​​​​​El desafiament AENOR

La certificació d'esquemes de gestió... Eina de compromís

Compromís d'AENOR i de totes les organitzacions certificades que, més enllà de la seva activitat, contribueixen a una millor gestió dels recursos humans, ambientals, socials i econòmics.​

T'hi compromets?
​​
 

Com implantar l'ISO 45001, la nova norma de la seguretat i salut laboral. Amb vídeo!

Dues mans manejant un ordinador portàtil. 

Des del 12 de març està disponible a tot el món la ISO 45001, primera norma internacional de sistemes de gestió de seguretat i salut a la feina . La seva publicació suposa l'anul·lació de l'OHSAS 18001, per la qual cosa les empreses certificades segons l'estàndard disposen de tres anys per fer la migració. Per a aquestes i per a les que comencen des de zero, aquí s'ofereixen algunes pautes per implantar l'ISO 45001.

Veure el vídeoMostra el reportatge ​​​​​​​