Salta navegació principal
Ets a: Home>Certificació>Edificació i obra civil
Sector edificació i obra civil - Certificacions

Sector edificació i obra civil - Certificacions

Dibuix a llapis d'una ciutat

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​AENOR és el soci de referència per a l'avaluació de la conformitat​

A la indústria de construcció, certificant les organitzacions que construeixen o gestionen obres d'edificació i obra civil, les fabriquen materials de construcció i les que instal·len sistemes constructius.

La marca N d'AENOR és el símbol de la qualitat i seguretat de producte, i és distintiu oficialment reconegut (DOR) ​ per l'Administració Pública per a determinats productes de conformitat amb el Codi Tècnic de l'Edificació (CTE), la Instrucció de Formigó Estructural (EHE-08) o la Instrucció para la recepción de ciments (RC-16).

El marcatge CE és el passaport que assegura la lliure circulació de productes a l'Espai Econòmic Europeu. AENOR ha estat notificat davant la Comissió Europea per part del Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme per actuar com a organisme notificat en les tasques d'avaluació de les prestacions dels productes inclosos en l'àmbit d'aplicació del Reglament UE 305/2011 de productes de construcció (RPC).

La certificació d'AENOR dels sistemes de gestió són referència en el sector de l'edificació i obra civil, cosa que contribueix extraordinàriament a la qualitat, la salut ambiental, la sostenibilitat i la innovació en a construcció.​​

​​​
 ​​
​​​​​

Construccions d'edificis alts amb vidrieres
Construcció sostenible

Persona treballant soldant metalls
Seguretat

Ciutat digital nocturna
R+D+I

Més solucions d'AENOR
Més solucions d'AENOR

Notícies

Edifici de vidre

​Juny 2017 - Núm. 327

UNE 85219, instal·lació de finestres amb garanties

Fabricants, instal·ladors, prescriptors i directors d'execució d'obra troben a la norma UNE 85219 un document que defineix els sistemes i condicions tècniques que s'han de seguir per col·locar correctament les finestres en el forat d'obra.​​

Mostra el reportatge

Paisatge de camps verds vist per un forat en globus terra

​​​Febrer de 2016 - núm. 312​

Comunicació ambiental fiable

​Las declaracions ambientals de producte (DAP) permeten destacar un producte respectuós amb el medi ambient, ja que ofereixen informació rellevant, transparent, comparable i verificada.

Llegiu-ne més...

Paisatge de ciutat sobre un globus terra

​​Maig de 2016 - núm. 315

Treball col·laboratiu en tot el cicle

​Building Information Modeling és una metodologia de treball per a gestionar projectes de construcció.

Llegiu-ne més...

NOVA avaluació organismes de control tècnic OCT

NOVA avaluació organismes de control tècnic OCT

 

Guia per a l'aplicació de la norma UNE-EN ISO 9001:2015 en empreses constructores

Nova Guia 9001 constructora  

Guia per a l'aplicació de la norma UNE-EN ISO 14001:2015 en empreses constructores

Nova Guia 14001 constructora