Salta navegació principal
Certificació de sistemes de gestió de conducció eficient
Sistema de gestió de conducció eficient

Certificació de sistemes de gestió de conducció eficient

Reconeixement de les millors pràctiques segons l'EA 0050

L'especificació d'AENOR EA 0050 descriu els requisits que s'han d'adoptar per definir, implantar, mantenir i millorar un sistema de gestió de conducció eficient en empreses amb flotes de vehicles industrials. Sota aquesta denominació s'inclouen empreses de transport per carretera, tant del sector logístic com de transport de passatgers, així com empreses de medi ambient.

Proporciona una guia de referència dels paràmetres i mètriques representatius d'una conducció eficient, així com dels rangs de valors desitjables d'aquests paràmetres classificats segons el context d'aplicació.

Estableix requisits dels sistemes de mesura i suport a la conducció eficient, que, així mateix, es poden homologar d'acord amb aquesta especificació.

Especifica els fonaments d'un sistema de monitoratge de la conducció eficient per servir com a base a processos d'avaluació de la competència dels conductors i de la gestió que duu a terme la mateixa empresa.

Avui dia es tenen en compte en aquesta modalitat de certificació les recomanacions de l'especificació AENOR EA 0050 de data juny de 2015 per completar les bones pràctiques de conducció eficient que s'expressen en els manuals per a conductors de vehicles industrials.

El SGCE, que combina la incorporació en els vehiclesde tecnologies de monitoratge no intrusives que es connecten al Bus CAN, juntament amb processos i metodologies per a la millora i eficiència en l'acompliment de la conducció, implica contribucions per part del departament de qualitat, dels tècnics de planificació del servei, així com, per descomptat, certa implicació dels conductors i dels seus responsables. Després de la implantació del SGCE, es manté sense esforços rellevants per la companyia.

​Sistemes de gestió de l'energia d'acord amb la norma UNE-EN ISO 50001. Requisits amb orientació per al seu ús (ISO 50001:2011), ja que, de fet, obtenir certificat d'acord amb aquesta norma està molt relacionat amb la certificació del sistema de gestió de conducció eficient.​

Les empreses certificades obtenen:

  • El certificat de conformitat d'AENOR del sistema de gestió de conducció eficient segons el referencial AENOR EA0050 SGCE.
  • La llicència d'ús de la Marca AENOR de Gestió de Conducció Eficient.
  • Marca AENOR Conform

A més, les organitzacions amb sistemes de gestió certificats per AENOR disposen d'accés gratuït a AENORnet i subscripció a la revista mensual AENOR.

Conformitat AENOR sistema de gestió de conducció eficient

Conformitat AENOR
Sistema de gestió de conducció eficient

​