Salta navegació principal
Ets a: Home>Certificació>Certificació eficiència energètica>Certificació de sistemes de gestió de conducció eficient
Certificació Pla de Negoci de Projecte de Servei Energètic
EA 0045 Plans de negoci (PNPSE)

Certificació Pla de Negoci de Projecte de Servei Energètic

​Transparència i rigor en els plans de negoci

Una certificació en què queden constatats, tots els requisits que ha de tenir un Pla de negoci de projecte de servei energètic (PNPSE), perquè pugui ser utilitzat com a referència que impulsi la promoció de mesures d'estalvi i eficiència energètica des d'una perspectiva economicofinancera, a partir de les propostes de millores tècniques d'una auditoria energètica.

Un Pla de negoci de projecte de servei energètic aporta transparència i rigor en les possibilitats d'execució de les mesures d'estalvi per, entre altres finalitats, generar la confiança necessària per obtenir línies d'ajuda o finançament públic o privat d'aquestes millores.

Constitueix un document que inclou els procediments, les estratègies i l'evolució en el temps dels components economicofinanceres que asseguren la viabilitat d'un projecte de servei energètic.

ACTUALITAT

Avui dia es tenen en compte en aquesta modalitat de certificació, les recomanacions de l'especificació AENOR EA 0045 per completar les auditories energètiques, les condicions energètiques per garantir, les prestacions incloses, l'operació, el manteniment i el pla de mesura i verificació.

La realització de la mesura i verificació permetrà conèixer el grau de compliment del contracte i la seva bona marxa, informant si escau de les discrepàncies que hi ha i permetent que s'estableixin mesures correctores.

El plantejament econòmic justifica les expectatives d'èxit del PSE i és fonamental per aconseguir finançament, ajudes o socis capitalistes. Per tant, ha de mostrar la viabilitat economicofinancera del PSE i suposa la primera imatge davant terceres parts. L'objecte és demostrar que és la proposta més adequada per aconseguir els objectius econòmics i financers de maximitzar els beneficis i minimitzar el risc.


El projecte de servei energètic comprèn:

  • Les mesures de millora per implementar.
  • Condicions energètiques per garantir.
  • Les prestacions incloses.

És integrable amb sistemes de gestió de l'energia d'acord amb la norma ISO 50001 de Sistemes de gestió de l'energia. Requisits amb orientació per al seu ús (ISO 50001:2011), ja que de fet, l'obtenció d'un certificat d'acord amb aquesta norma està molt relacionat amb la verificació del PNPSE, de la mateixa manera està íntimament relacionat amb les verificacions de les auditories energètiques.


Les empreses certificades obtenen:

  • El certificat de conformitat AENOR del Pla de negoci de projecte de servei energètic segons el referencial AENOR EA0045 PNPSE.
  • La llicència d'ús de la marca AENOR de PNPSE.

A més, les organitzacions amb sistemes de gestió certificats per AENOR disposen d'accés gratuït a AENORnet i subscripció a la revista mensual AENOR.