Salta navegació principal
Ets a: Home>Certificació>Certificació eficiència energètica>Proveïdors serveis energètics
Classificació de proveïdors de serveis energètics
Classificació de proveïdors de serveis energètics

Classificació de proveïdors de serveis energètics

Avui dia i, encara més, després de la publicació del Reial decret 56/2016, que incrementa la demanda de serveis energètics, la claredat de l'oferta, la transparència i la confiança entre els proveïdors de serveis energètics i els seus clients potencials, conformen un objectiu vital en el mercat energètic espanyol.

El procés de compra de serveis energètics és llarg i, l'oferta de serveis energètics, cada vegada més gran, més complexa i més dispersa.

Per simplificar el procés de compra i escurçar terminis de decisió, és necessari oferir un mercat més estructurat, clar i de confiança, en què l'oferta d'un o un altre proveïdor sigui més fàcil de comparar.

Amb aquesta finalitat, AENOR certifica els proveïdors de serveis energètics (PSE) amb una classificació (auditoria/consultoria, explotació i/o inversió) així com amb una categorització de la seva experiència i capacitats (facturació, nombre de tècnics, import dels contractes i comunitats autònomes en què treballa).

Amb això, el PSE incrementa la confiança en la informació que ofereix als seus grups d'interès, transmetent, de forma objectiva, la seva classificació i categoria, que han estat verificades per AENOR com a entitat independent.

Aquesta avaluació es fa conforme amb una Norma elaborada al si d'UNE - la UNE-216701. Classificació de Proveïdors de Serveis Energètics – elaborada amb el consens d'AMI, ADHAC, ATECYR i A3e, juntament amb ENERAGEN. A més, en el seu procés de redacció, hi han participat 14 associacions sectorials i institucions del sector, que han emès els seus comentaris, al·legacions i suggeriments.​​


​En cas de complir els requisits de la norma UNE-216701, una vegada avaluat, el proveïdor de serveis d'energia, obtindrà tants certificats com classificacions requereixi. En el certificat es mostrarà la categorització assolida.​

Marca AENOR d'Accessibilitat TIC 
 

Un cop avaluat, el PSE podrà fer servir la marca o marques corresponents a la seva classificació i categoria. En cas de complir els requisits per diverses classificacions, el PSE obtindrà una marca per classificació, amb el seu corresponent nivell de categoria:


Marca AENOR d'Accessibilitat TIC
Marca AENOR d'Accessibilitat TIC
Marca AENOR d'Accessibilitat TIC
Marca AENOR d'Accessibilitat TIC
Marca AENOR d'Accessibilitat TIC
Marca AENOR d'Accessibilitat TIC
Marca AENOR d'Accessibilitat TIC
Marca AENOR d'Accessibilitat TIC
Marca AENOR d'Accessibilitat TIC
Marca AENOR d'Accessibilitat TIC
Marca AENOR d'Accessibilitat TIC
Marca AENOR d'Accessibilitat TIC

​​​A qualsevol empresa proveïdora de serveis energètics que vulgui demostrar la seva experiència en les activitats que fa.