Salta navegació principal
Ets a: Home>Certificació>Certificació eficiència energètica>Verificació auditoria energètica
Verificació d'auditoria energètica
Verificació d'auditoria energètica

Verificació d'auditoria energètica

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Confiança a les organitzacions sobre l'adequació de l'auditoria energètica

La verificació d'auditoria energètica d'acord amb la nor​ma ​EN 16247 assegura per tercera part que l'auditoria ​energètica s'ha fet complint els requisits que estableix l'esmentada norma, atorgant confiança en els seus resultats.

Les auditories energètiques fetes d'acord amb els requisits tècnics d'aquesta norma compleixen els requisits tècnics de l'article 3 del recent Reial decret 56/2016 sobre auditories energètiques. Si a més estan fetes per personal qualificat d'acord amb els requisits de l'article 8 del Reial decret esmentat, serveixen com a resposta a l'auditoria energètica de compliment obligatori cada 4 anys a les grans empreses, que cita aquest Reial decret.​


Aquesta norma té vocació universal i s'aplica a qualsevol organització que vulgui demostrar una major confiança en els resultats de les seves auditories energètiques.

Aquesta norma serveix com a revisió inicial i suport en qualsevol moment de la vida d'un sistema de gestió energètica certificat d'acord amb la norma ISO 50001:2011.​

La verificació d'auditoria energètica per tercera part permet al client demostrar que les seves auditories energètiques compleixen uns requisits especificats, tot transmetent confiança en el rigor dels seus resultats. Això resulta en una orientació encertada en l'assignació de recursos per a tasques d'optimització i estalvi energètic.

Les auditories energètiques fetes d'acord amb els requisits tècnics d'aquesta norma compleixen els requisits tècnics de l'article 3 del recent Reial decret 56/2016​ sobre auditories energètiques a Espanya. Si a més les ha fet personal qualificat d'acord amb els requisits de l'article 8 del Reial decret esmentat, serveixen com a resposta a l'auditoria energètica de compliment obligat cada 4 anys en grans empreses, que esmenta aquest Reial decret.

L'organització certifica​da obté el certificat d'AENOR de verificació de l'auditoria ene​rgètica.​