Salta navegació principal
Ets a: Home>Certificació>Inspecció>Inspecció de productes
Inspecció de productes

Inspecció de productes

Mesurant una peça amb el metro de centímetres

Es tracta d'​inspecciones per determinar si un producte, un ​​​​​​​​​​​​​​​​​​material, un servei o un instal·lació satisfà les necessitats del client i compleix les expectatives d'aquest, les condicions del contracte, la normativa d'aplicació que s'indiqui o qualsevol altre tipus de requisit que s'hagi definit.

Per a cada treball es defineix un programa concret de control que determini la freqüència i l'abast del servei, que pot incloure revisions de dimensions​, qualitats, quantitats, funcions, embalatge, etiquetatge, presa de mostres, especificacions especials, així com qualsevol altre requisit que calgui revisar a petició dels nostres clients.

Aquestes inspeccions es poden fer en qualsevol moment de la cadena de subministrament i poden garantir la conformitat dels productes.


Persones inspeccionant un procés de fabricació.

​​

​Inspecció durant la fabricación​

​​De forma prèvia a la fabricació o durant aquesta, es coordinen inspeccions per verificar primeres matèries, condicions de maquinària i proces​sos de producció per tal de garantir la conformitat dels primers lots de fabricació i els successius.

Dues persones inspeccionant el procés d'embarcament.

​​

Inspecció preembarcament de mercaderies

Es tracta d'​una inspecció del producte final preparat per verificar si satisfà les necessitats del client i compleix les expectatives d'aquest, les condicions del contracte en quantitat i qualitat o qualsevol altre requisit que s'hagi definit.​​​

Diversos contenidors per al transport de mercaderia.
Supervisió de càrrega i precinte de contenidors

​​Permet comprovar, abans de l'expedició definitiva dels productes, que aquests es corresponen amb els que ha sol·licitat el client en qualitat i quantitat i verifica l'estiba concreta d'aquesta mercaderia i el precinte dels contenidors.

Persona elevant mercaderia amb una elevadora.
Inspecció de mercaderies en destí

​​La verificació de l'estat del producte que rep l'importador ​per part d'un organisme independent és una eina que es fa servir en els contractes comercials per assegurar la qualitat.

Servei dissenyat a mida

Explica'ns què necessites i intentarem oferir-t'ho.

El servei s'adapta a les teves necessitats concretes i les teves exigències específiques perquè compleixi els teus objectius​.

Més informació

Adaptat a tots els productes

Aquest servei es pot aplicar a diferents tipus de productes.

En cada cas es tindran en compte ​les característiques i els aspectes més importants que siguin aplicables.​​

Més informació