Salta navegació principal
Qualitat en la fabricació i distribució d'AUS 32
Qualitat en la fabricació i distribució d'AUS 32

Qualitat en la fabricació i distribució d'AUS 32

Qualitat en la fabricació i distribució d'AUS 32

Garantia de qualitat en la fabricació i distribució de l'AUS 32

L'esquema de certificació de conformitat amb la norma ISO 22241 (parts 1-3) s'adreça als fabricants i distribuïdors d'AUS 32. 

Amb aquest esquema de certificació es reforça la qualitat de l'AUS 32 subministrat a través d'un sistema de gestió de la qualitat.

Beneficis obtinguts:

  • Garantia que l'organització compleix la norma ISO 22241 (parts 1-3)
  • Millora els nivells de gestió, planificació, organització i control.
  • Assegura la màxima qualitat de l'AUS 32 subministrat
  • Accés a nous mercats amb un esquema de certificació basat en una norma reconeguda internacionalment.


Aquesta certificació es pot integrar amb el sistema de gestió ISO 9001.

​Una vegada superada el procés d'auditoria, la seva organització obté:

  • Un informe amb totes les troballes del procés d'auditoria.
  • El certificat de compliment de la norma ISO 22241 (parts 1-3)