Salta navegació principal
Ets a: Home>Certificació>Químic, farmacèutic i cosmètic>Fabricació productes cosmètics
Sistemes de gestió de bones pràctiques de fabricació de productes cosmètics ISO 22716
Certificació de bones pràctiques de fabricació de productes cosmètics ISO 22716

Sistemes de gestió de bones pràctiques de fabricació de productes cosmètics ISO 22716

Sistemes de gestió de bones pràctiques de fabricació de productes cosmètics ISO 22716

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Garantia de qualitat i seguretat en productes cosmètics La norma UNE-EN ISO 22716:2008 proporciona directrius per a la producció, control, emmagatzematge i expedició de productes cosmètics. Aquestes directrius aborden aspectes relacionats amb la gestió dels factors humans, tècnics i administratius que afecten la qualitat del producte. Les bones pràctiques de fabricació (BPF) constitueixen el desenvolupament pràctic del concepte d'assegurament de la qualitat i estan basades en un criteri científic sòlid i en les avaluacions de risc. L'objectiu d'aquestes directrius de BPF és definir les activitats que permetin obtenir un producte que compleixi les característiques definides. Beneficis interns per a la seva organització: garantia que l'organització compleix amb les bones pràctiques de fabricació exigides pel Reglament 1223/2009. Millora els nivells de gestió, planificació, organització i control. Fomenta la millora contínua. Assegura la màxima qualitat i seguretat dels productes. Beneficis davant els vostres clients: Millora la imatge dels productes oferts. Genera confiança entre els clients i consumidors. Accés a nous mercats mitjançant una norma reconeguda internacionalment.


La certificació de bones pràctiques de fabricació de productes cosmètics està destinada a la indústria cosmètica. És aplicable a organitzacions de qualsevol mida que duguin a terme activitats de producció, control, emmagatzematge i expedició de cosmètics.

La certificació de conformitat amb la norma UNE-EN ISO 22716 és compatible i complementària amb la certificació ISO 9001.


Una vegada superat el procés d'auditoria, l'organització obté:

  • Certificat AENOR de bones pràctiques de fabricació (BPF) de productes cosmètics.
  • Llicència d'ús de la marca AENOR Bones pràctiques de fabricació (BPF) de productes cosmètics.

AENOR porta emès nombrosos certificats de Bones pràctiques de fabricació de productes cosmètics de conformitat amb la norma UNE-EN ISO 22716, en les principals empreses d'aquest sector.