Salta navegació principal
Ets a: Home>Certificació>Certificació de seguretat>Seguretat i salut en el treball OHSAS
Sistemes de gestió de seguretat i salut en el treball OHSAS 18001.
Sistemes de gestió de la seguretat i salut en el treball OHSAS 18001

Sistemes de gestió de seguretat i salut en el treball OHSAS 18001.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​La seguretat i la salut en el treball per norma​

Organitzacions de qualsevol tipus estan cada vegada més interessades a assolir i demostrar un sòlid acompliment de la seguretat i salut al treball (SSF) mitjançant el control dels seus riscos, d'acord amb la seva política i objectius d'SSF. Ho fan en un context d'una legislació cada vegada més exigent, del desenvolupament de polítiques econòmiques i altres mesures per fomentar les bones pràctiques de SST, i d'una major preocupació de les parts interessades en aquesta matèria.

OHSAS 18001​ especifica els requisits per a un sistema de gestió destinats a permetre que una organització controli els seus riscos per a la SST i millori el seu acompliment de la SST.​

Implantar i certificar un sistema de gestió segons OHSAS permet a les empreses:

  • Disminuir la sinistralitat laboral i augmentar la productivitat, tot identificant, avaluant i controlant els riscos associats a cada lloc de treball i evitant les causes que originen els accidents i les malalties a la feina.
  • Complir la legislació en matèria de prevenció i integrar-la en els processos de l'organització, cosa que comporta una reducció dels costos i les sancions administratives derivades del seu incompliment.
  • Fomentar la cultura preventiva mitjançant la integració de la prevenció en el sistema general de l'empresa i augmentant el compromís de tots els treballadors amb la millora contínua de la SST.

La certificació OHSAS 18001 d'AENOR resulta l'eina perfecta per a aquelles empreses amb voluntat de millora contínua en l'àmbit de la SST.​​

Com a resultat de la publicació d'ISO 45001, les organitzacions certificades de conformitat amb OHSAS 18001 tenen un termini de migració de 3 anys a la nova norma, durant els quals els certificats acreditats seguiran en vigor i seran reconeguts.

ISO 45001 suposa una millora de la gestió de la seguretat i salut al treball per part de l'empresa, a més de permetre una major integració amb altres sistemes de gestió, com ISO 9001 i ISO 14001 que utilitzen, igual que ISO 45001, l'estructura de requisits comú d'alt nivell. A més, posa més èmfasi en el context de l'organització i la gestió del risc i reforça el paper de l'alta direcció en el lideratge de l'SGSST com a part rellevant en la seva estratègia de negoci. Per tot això, les empreses que utilitzen la norma OHSAS 18001 tindran en la norma ISO 45001 l'oportunitat real d'integrar la salut i la seguretat a la feina en els processos generals de l'empresa.

Es recomana fer un GAP ANÀLISI perquè les organitzacions puguin estimar la seva situació i conèixer el grau de preparació respecte als requisits definits en la nova norma ISO 45001.

Com a resultat de la publicació de ISO 45001, les organitzacions certificades de conformitat amb OHSAS 18001 tenen un termini de migració de 3 anys a la nova norma, durant els quals els certificats acreditats seguiran en vigor i seran reconeguts.

Aquest esquema de certificació és aplicable a qualsevol tipus d'organització independentment del sector en què actuï.

AENOR ofereix la possibilitat de fer la Auditoria reglamentària de prevenció de riscos laborals de manera conjunta amb la certificació OHSAS 18001 en un procés únic i integrat, cosa que implica una optimització dels temps d'auditoria i, per tant, dels costos que comporta.


Una vegada superat el procés d'auditoria, si el sistema implantat s'adequa als requisits d'OHSAS 18001, l'organització obté:

  • El certificat AENOR de Sistemes de gestió de la seguretat i salut en el treball.
  • La llicència d'ús de la marca seguretat i salut laboral, d'AENOR.
  • El certificat IQNet, passaport per a un accés internacional de la vostra certificació. Amb aquest, el vostre certificat AENOR quedarà reconegut per les entitats de certificació líders en l'àmbit internacional.
  • La llicència d'ús de la Marca IQNet.

A més, les organitzacions amb sistemes de gestió certificats per AENOR disposen d'accés gratuït a AENORnet i subscripció a la revista mensual AENOR.

Marca AENOR de seguretat i salut laboral  OHSAS 18001

Marca AENOR de seguretat i salut laboral
OHSAS 18001

AENOR és líder indiscutible en certificació de seguretat i salut en el treball a Espanya. Des de l'any 2004, en què es va concedir el primer certificat de gestió de la seguretat i la salut en el treball d'acord amb OHSAS ​18001, més de 1.300 organitzacions han certificat amb AENOR el seu sistema de gestió de la seguretat i salut en el treball.

AENOR ha obtingut l'acreditació de l'Entitat Nacional d'Acreditació (ENAC) per a la certificació de sistemes de gestió de seguretat i salut en el treball segons l'estàndard OHSAS 18001. Segons el que estableix l'Ordre TIN/1448/2010, aquelles empreses que disposin d'un certificat OHSAS 18001 emès per una entitat acreditada es podrien beneficiar de la reducció de les cotitzacions per contingències professionals.​​

ISO 45001: Coneix la nova norma i baixa la “Guia d'ajuda a la migració". Baixar el llibre electrònic

Certificació de proveïdors de servei energètic classificat