Salta navegació principal
Ets a: Home>Certificació>Certificació tecnologies de la informació (TIC)>Esquema nacional de seguretat (ENS)
Esquema nacional de seguretat (ENS)
Esquema nacional de seguretat (ENS)

Esquema nacional de seguretat (ENS)

​Para una màxima protecció dels sistemes d'informació

L'Esquema Nacional de Seguretat és una Llei que genera les condicions necessàries per a la confiança en l'ús dels mitjans electrònics. Per fer-ho, estableix una sèrie de mesures que garanteixen la seguretat dels sistemes, les dades, les comunicacions i els serveis electrònics, i permet l'exercici de drets i el compliment de deures a través d'aquests mitjans.

L'esquema estableix la política de seguretat en la utilització de mitjans electrònics i està constituït per principis bàsics i requisits mínims que permetin una protecció adequada dels sistemes d'informació, serveis i la seva informació.

L'ENS és un esquema inspirat en la família d'estàndards ISO 27000 i, més concretament, en l'ISO 27001, per la qual cosa la seva estructura i aplicació respon al model de Cicle PDCA - Millora contínua, considerant anàlisi de riscos i implantació de mesures/controls.

Els beneficis principals d'aquesta certificació són tenir un sistema gestionat i controlat amb mesures i controls que assegurin la correcta protecció dels sistemes d'informació davant d'amenaces i incidències internes i externes.


​Les empreses certificades obtenen:

  • El certificat AENOR de conformitat amb l'Esquema Nacional de Seguretat, compleix amb els requisits d'ENS-ITS de conformitat amb l'ENS (BOE-A-2016-10109) i la guia CCN-STIC 809-ENS, de declaració i certificació de conformitat amb l'ENS.
Marques-ENS


AENOR és la primera empresa acreditada per l'ENAC per certificar l'Esquema Nacional de Seguretat, amb una experiència en aquesta certificació des de 2013. Cal destacar que AENOR és l'única entitat certificadora que té l'acreditació d'ISO 27001 i ENS.​


Curs: Esquema Nacional de Seguretat. Conceptes, implantació, avaluació i auditoria

Gestió de les reclamacions