Salta navegació principal
Ets a: Home>Normes i llibres>Nous llibres
Llibres i Guies últimes normes

Llibres i Guies últimes normes

Llibres destacats

UNE-EN ISO 9001:2015 Millor autor d'AENOR 2015!
UNE-EN ISO 9001:2015 Millor autor d'AENOR 2015!

Et detallem els requisits de la norma amb exemples pràctics per facilitar-te'n la comprensió.​​


Compra

Guia per a l'aplicació de l'UNE-EN ISO 14001:2015

​​​Experts en medi ambient t'expliquen la implantació de la norma.​​​


Compra

Dibuix tècnic. 3a edició

​​Un llibre escrit per especialistes que t'ajudaran en el disseny i la interpretació dels plans.


Compra

Gestió per processos i riscos operacional
Gestió per processos i riscos operacional

​Todas les organitzacions estan implicades en processos del qual profund coneixement és fonamental per intentar millorar, sent eficaços i guanyant en competitivitat. 

Compra

Sistema de gestió d'organització saludable

​Descobreix els requisits del sistema de gestió d'organització saludable (SIGOS) que permeten a una empresa implantar hàbits de vida adequats.

Compra

Seguretat i salut en el treball per a pimes

​Orienta les pimes per facilitar la implantació d'un sistema de gestió de seguretat i salut segons l'ISO 45001, tenint en compte que cada organització, en funció de les seves característiques, disposa de diferents recursos.

Compra

Guia per a l'aplicació de l'UNE-ISO 31000:2018

Aquest llibre està dirigit a qualsevol organització implicada en la gestió del risc i que pretengui seguir les directrius que proporciona la norma.

Compra

Guia per a l'aplicació d'ISO 45001-2018
Guia per a l'aplicació d'ISO 45001:2018

Aquest llibre tècnic aporta exemples per facilitar la integració dels requisits d'ISO 45001:2018 amb els sistemes ja implantats i amb l'estratègia de cada empresa.

Compra

Novetats

Risc i seguretat
Reglament de Seguretat per a Instal·lacions Frigorífiques

Una guia tècnica elaborada per l'Associació d'Empreses de Fred i les seves Tecnologies (AEFYT), que aporta l'anàlisi més precisa i fonamentada del Reglament.

Compra

Compliment normatiu tributari

Compliance tributario para pymes según la Norma UNE 19602

Aquest llibre facilita la implementació de la norma UNE 19602 per a la reducció del risc tributari.

Compra

compliance penal

Compliance penal per a pimes segons la Norma UNE 19601

Explica i analitza cada requisit de la norma UNE 19601 de manera pràctica, remarcant la repercussió que té l'article 31 bis del Codi penal en qualsevol empresa, independentment de la seva mida.

Compra

​Seguretat i salut en el treball

Seguretat i salut a la feina per a pimes segons la Norma ISO 45001

Ple d'exemples i propostes, és un llibre que ajuda realment les pimes que volen establir llocs de treball segurs i saludables.

Compra

Gestió de l'eficiència energètica a través de proveïdors de serveis energètics

​Explica els mecanismes per a la implantació, el manteniment i la millora d'un sistema de gestió de l'energia, a més de destacar les novetats de les normes relacionades amb auditories energètiques.

Compra

Gestió de l'eficiència energètica en el sector terciari i l'Administració pública

Descobreix quins són els principals conceptes que s'utilitzen avui dia en l'aplicació i implementació d'un sistema de gestió de l'energia i d'una auditoria en aquest sector.

Compra

Guia pràctica de l'ISO/IEC 20000-1 per a serveis TIC. 2a edició

Aquesta guia aporta orientació en els actuals escenaris de teletreball, així com per a la resiliència dels serveis TI en temps de crisi.

Compra

Guia pràctica per implementar l'economia circular a les pimes
Guia pràctica per implementar l'economia circular a les pimes

Aquesta guia pretén ajudar les organitzacions a establir una estratègia de desenvolupament cap a un creixement sostenible per ser rendibles a llarg termini, deixant endarrere la dinàmica “extreure-fabricar-utilitzar-llençar”.

Compra