Salta navegació principal

Normes i llibres

​​​​​Normes

Una norma és un document tècnic d'aplicació voluntària basat en els resultats de l'experiència i del desenvolupament tecnològic, que ajuden a augmentar els nivells de qualitat i seguretat i a posicionar-te al mercat.

​Localitza aquí la norma que necessites.


UNE-EN ISO 9001:2015

​​​​​​​​​​Sistemes de gestió de la qualitat. Requisits

94

UNE-EN ISO 14001:2015

Sistemes de gestió ambiental. Requisits amb orientació per al seu ús

94

UNE-EN ISO/IEC 17025:2017

Requisits generals per a la competència dels laboratoris d'assaig i calibratge.

82

​​​​Normes d'altres organismes​​​


​​AENOR és distribuïdor oficial de les normes d'altres organismes de normalització (ISO, IEC, ASTM, SAE, IEEE, ASME, DIN, BSI…) ​

Regles per aconseguir i mantenir el reconeixement per IATF (5è Ed.)

El contingut d'aquest document ha estat revisat pels membres de l'IATF perquè s'adapti a la nova versió de la norma IATF 16949:2016

70

IATF 16949:2016 requisits de sistema de gestió de la qualitat per a organitzacions productores de peces i peces de recanvi en automoció

​​Ajuda a implantar un sistema de gestió de la qualitat a fi de prevenir defectes i reduir pèrdues en tota la cadena de subministrament del sector d'automoció.

70

​​Llibres

 

Novetats

eBooks

CDU

Outlet


Guia per a l'aplicació d'ISO 45001:2018

​Un llibre pràctic i amè per guiar a qualsevol organització en la implantació del seu propi sistema de gestió de la seguretat i salut a la feina, d'acord amb les directrius de la norma ISO 45001:2018.

85

Guia pràctica per a la integració de sistemes de gestió. ISO 9001, ISO 14001 i ISO 45001.

Aquest llibre descobreix les claus per crear i desenvolupar amb èxit un pla d'integració entre els sistemes de gestió ISO 9001, ISO 14001 i ISO 45001.

40

Orientacions per a l'avaluació de riscos i les regles de decisió segons la norma UNE-EN ISO/IEC 17025:2017

Aquest llibre aporta exemples i alternatives per al compliment de dos dels nous requisits de la norma UNE-EN ISO/IEC 17025:2017 aplicats a laboratoris.

30