Salta navegació principal
Ets a: Home>Certificació>Sector públic - Certificacions>Ciutats intel·ligents 178201-178201
UNE 178201-2 Sistemes de gestió de la ciutat intel·ligent i indicadors de quadres de comandament
Sistemes de gestió de la ciutat intel·ligent i indicadors de quadres de comandament.

UNE 178201-2 Sistemes de gestió de la ciutat intel·ligent i indicadors de quadres de comandament

UNE 178201-2 Sistemes de gestió de la ciutat intel·ligent i indicadors de quadres de comandament

​Soluciones en certificació per al Smart cities: Atributs i requisits de les ciutats intel·ligents

L'avaluació de conformitat segons la UNE 178201 Ciutats intel·ligents. Definició, atributs i requisits i la UNE 178202 Ciutats intel·ligents: Indicadors de gestió partint de quadres de comandament de gestió de ciutat, estableixen els atributs i requisits perquè una ciutat pugui ser considerada com a ciutat intel·ligent.

Aquestes normes formen part d'un grup d'eines clau, desenvolupades pels experts en intel·ligència en territoris i ciutats, per contribuir a impulsar els territoris intel·ligents.

El concepte de territori intel·ligent es consolida com un dels elements bàsics de les estratègies d'innovació dels territoris, i és una prioritat de les estratègies de la Unió Europea en el seu Horitzó 2020. Espanya es posicionarà com a país punter en innovació amb relació als territoris intel·ligents, gràcies al fet que s'han establert marcs de referència per al desenvolupament de la gestió dels territoris Smart, i s'han estructurat al voltant de les normes creades al CTN 178 de Smart Cities, i és aquest un punt clau per considerar a l'hora d'atreure inversions privades als territoris, generar treball i incrementar el PIB, la productivitat i la qualitat de vida.

La transformació dels territoris en intel·ligents repercutirà en el model de gestió de les ciutats en àrees diverses com les relacionades amb la transparència, la transformació digital, la mobilitat, la sostenibilitat i el desenvolupament econòmic dels territoris, etc. Així per al disseny correcte de les polítiques públiques es fa necessària l'anticipació dels problemes, per la qual cosa la innovació ha de funcionar com a eix transversal per poder donar solució als serveis públics ex novo i als serveis tradicionals. 

AENOR, a través de les avaluacions de la conformitat específiques per a aquest àmbit, contribueix a l'estratègia de ciutats i territoris intel·ligents, ajudant a avaluar el grau d'implantació d'aquelles mesures i accions que les identifiquen i caracteritzen. Algunes de les normes més rellevants són:


  • UNE 178301 de Open datad'open data.
  • UNE 37120 Desenvolupament sostenible a les ciutats.
  • destinacions turístiques intel·ligents, de conformitat amb les normes UNE 178501 i UNE 178502.
  • La norma UNE 178303 de gestió d'actius de la ciutat.
  • UNE 178104 Sistemes integrals de gestió de la ciutat intel·ligent
  • La norma UNE 178105 Accessibilitat universal a les ciutats intel·ligents.
  • També és molt important per als territoris i ciutats intel·ligents desenvolupar i avançar en altres normes, com la UNE 178402 de ports intel·ligents i l' UNE 178101 d'Infraestructures, entre d'altres.