Salta navegació principal
Ets a: Home>Certificació>Sector públic - Certificacions>Desenvolupament sostenible a les ciutats 37120
UNE 37120 Desenvolupament sostenible a les ciutats
UNE 37120 Desenvolupament sostenible a les ciutats

UNE 37120 Desenvolupament sostenible a les ciutats

UNE 37120 Desenvolupament sostenible a les ciutats

​Soluciones en certificació per al Smart cities: Indicadors per als serveis i la qualitat a les ciutats

L'avaluació de la conformitat de l'ISO 37120 de Desenvolupament sostenible a les ciutats, es planteja com una eina de benchmarking essencial per als territoris ja que estableix una sèrie d'indicadors de ciutat per a la seva transformació en Smart City, en relació amb temes essencials com el de la governança, l'econòmic, educatiu, energètic mediambiental, residus, finances, etc. 

La norma UNE 37120 és aplicable a qualsevol ciutat, municipi o administració local que emprengui un mesurament del seu acompliment d'una manera comparable i verificable, independentment de la seva mida i ubicació.

L'avaluació de la conformitat de l'ISO 37120 de Desenvolupament sostenible a les ciutats, forma part d'un grup d'eines clau desenvolupades pels experts en intel·ligència en territoris i ciutats, que contribueixen a impulsar els territoris intel·ligents.

El concepte de territori intel·ligent es consolida com un dels elements bàsics de les estratègies d'innovació dels territoris, i és una prioritat de les estratègies de la Unió Europea en el seu Horitzó 2020. Espanya es posicionarà com a país punter en innovació amb relació als territoris intel·ligents, gràcies al fet que s'han establert marcs de referència per al desenvolupament de la gestió dels territoris Smart, i s'han estructurat al voltant de les normes creades al CTN 178 de Smart Cities, i és aquest un punt clau per considerar a l'hora d'atreure inversions privades als territoris, generar treball i incrementar el PIB, la productivitat i la qualitat de vida.  

La transformació dels territoris en intel·ligents repercutirà en el model de gestió de les ciutats en àrees diverses com les relacionades amb la transparència, la transformació digital, la mobilitat, la sostenibilitat i el desenvolupament econòmic dels territoris, etc. Així per al disseny correcte de les polítiques públiques es fa necessària l'anticipació dels problemes, per la qual cosa la innovació ha de funcionar com a eix transversal per poder donar solució als serveis públics ex novo i als serveis tradicionals. 

AENOR, a través de les avaluacions de la conformitat específiques per a aquest àmbit, contribueix a l'estratègia de ciutats i territoris intel·ligents, ajudant a avaluar el grau d'implantació d'aquelles mesures i accions que les identifiquen i caracteritzen. 

Algunes de les normes més rellevants són: 


  • UNE 178303 d'open data.
  • Destinacions Turístiques Intel·ligents, de conformitat amb les normes UNE 178501 i UNE 178502,
  • L'avaluació de les normes UNE 178201 i 178202, que estableixen els atributs i requisits perquè una ciutat es pugui considerar com a ciutat intel·ligent.
  • La norma UNE 178303 de gestió d'actius de la ciutat.
  • També de gran importància per als territoris i les ciutats intel·ligents, el desenvolupament i avenç en altres normes. com ara l' UNE 178402  de Ports intel·ligents i l' UNE 178101  d'Infraestructures, entre d'altres.