Salta navegació principal
UNE 66182 de Govern municipal
Govern municipal

UNE 66182 de Govern municipal

UNE 66182 de Govern municipal

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Reforçar la confiança dels ciutadans mitjançant una gestió municipal de qualitat

Un dels grans desafiaments a què s'enfronten les administracions locals és el de desenvolupar, mantenir i, fins i tot, millorar la confiança que els ciutadans tenen envers la gestió municipal.

La norma UNE 66182​​ guia per a l'avaluació integral del govern municipal proporciona a les administracions locals una eina d'avaluació que engloba la totalitat de l'activitat municipal per oferir als ciutadans una gestió integral de qualitat.

Aquesta norma permet que els ajuntaments defineixin i controlin de forma sistemàtica i transparent les seves activitats, tenint en compte la qualitat i l'eficiència dels serveis públics, de manera que es garanteixin les condicions necessàries per proporcionar els serveis que necessiten els ciutadans de manera coherent i generant confiança.

Beneficis per a la vostra organització:

  • Es tracta d'una avaluació integral que inclou totes les activitats fetes pel govern local.
  • És la primera i única eina de gestió normalitzada específicament per avaluar integralment la bona gestió dels governs locals.
  • Promou que els ajuntaments s'iniciïn en els temes de qualitat.
  • Eina senzilla, no es requereixen experiències prèvies en temes de qualitat.
  • És compatible i auditable amb altres sistemes de gestió.

Beneficis davant els vostres ciutadans:

  • Permet mantenir i fins i tot millorar la confiança que els ciutadans tenen amb relació a la gestió del seu ajuntament.
  • Demostra el vostre compromís amb el ciutadà mitjançant el seguiment i la millora dels aspectes que li interessen més.

Aquesta certificació és una eina útil adreçada a qualsevol ajuntament que, amb independència de mida i ubicació, vulgui dur a terme una avaluació integral de les seves activitats en aspectes com ara el bon govern i la sostenibilitat econòmica, social i ambiental.

Per la seva organització i estructura, la certificació de govern municipal és compatible i integrable amb altres sistemes de gestió, (com per exemple ​UNE-EN ISO 9001UNE-EN ISO 14001 i ISO 45001), amb el model d'excel·lència EFQM i amb la resta dels serveis certificats per AENOR.​​​

​​​

Una vegada superat el procés d'auditoria la vostra organització obté:

  • El Certificat AENOR de govern municipal.
  • La llicència d'ús de la marca AENOR de servei certificat per a govern municipal.
Marca AENOR N de servei certificat govern municipal

Marca AENOR N de servei certificat
govern municipal​

 

AENOR ha dut a terme nombroses experiències pilot per adaptar la norma a la realitat de tots els municipis espanyols, independentment de la seva mida i ubicació.