Salta navegació principal
Ets a: Home>Certificació>Aeroespacial>Qualitat manteniment aeroespacial 9110
EN 9110 Qualitat en organitzacions de manteniment de la indústria aeronàutica
EN 9110 Qualitat en organitzacions de manteniment de la indústria aeronàutica

EN 9110 Qualitat en organitzacions de manteniment de la indústria aeronàutica

Millora de la qualitat, fiabilitat i seguretat de sistemes i productes aeronàutics i aeroespacials

Aquesta norma especifica els requisits addicionals d'un sistema de gestió de la qualitat aplicables a les organitzacions de manteniment de la indústria aeroespacial. Les organitzacions de manteniment han d'obtenir i mantenir totes les aprovacions relatives als sistemes de gestió de la qualitat requerides, així com totes les altres aprovacions, certificats, categories, llicències i permisos requerits per l'autoritat responsable.

La sèrie de normes EN 9100, 9110​ I 9120 proporcionen un enfocament específic per a les empreses del sector aeroespacial i afegeixen requisits addicionals a la ISO 9001, que té per objectiu augmentar la qualitat, fiabilitat i seguretat dels productes aeroespacials​​.

A partir del model definit a la norma EN 9100, l'IAQG i altres associacions nacionals com ASD i ATECMA van establir​ un mecanisme de certificació, amb reconeixement mundial, que s'ha denominat esquema ICOP, Industry Controlled Other Party.

Beneficis per a la vostra empresa:

 • Augment de la competitivitat, mitjançant la certificació segons l'esquema ICOP, de gran reconeixement mundial.
 • Reducció del nombre d'auditories.
 • Beneficis davant els vostres clients:

Beneficis davant els vostres clients:

 • Millora el prestigi i la imatge de la vostra organització.
 • Reconeixement a escala mundial en estar inclòs en una base de dades com a proveïdor de productes i serveis aeroespacials.
​​

Per la seva estructura, la norma EN 9110 està basada en la norma ISO 9001 i és indispensable fer una auditoria conjunta d'ambdues normes. Ja que l'EN 9110 es basa en l'ISO 9001, ​és de fàcil integració en qualsevol sistema de gestió per proceso​s.

Un cop superat el procés d'auditoria, si el sistema implantat s'adequa als requisits de les normes EN 9100​, l'EN 9110 o l'EN 9120, l'organització obté:

 • El certificat EN 9110.​
 • El Certificat AENOR de sistemes de gestió de qualitat.
 • La llicència d'ús de la marca Qualitat aeroespacial, d'AENOR.
 • El certificat IQNet, passaport per a un accés internacional de la vostra certificació. Amb aquest, el vostre certificat AENOR quedarà reconegut per les entitats de certificació líders en l'àmbit internacional.
 • La llicència d'ús de la Marca IQNet.
 • El registre de l'empresa certificada a la base de dades internacionals OASIS, cosa que contribueix al seu reconeixement a escala mundial.

A més, les organitzacions amb sistemes de gestió certificats per AENOR disposen d'accés gratuït a AENORnet i subscripció a la revista mensual AENOR.


Marca AENOR de Qualitat AEROESPACIAL UNE-EN 9110

Marca AENOR de Qualitat
Aeroespacial
EN 9110

Marca IQNetMANAGEMENT SYSTEM 

Marca IQNet

MANAGEMENT SYSTEM​

AENOR és líder indiscutible en certificació aeroespacial a Espanya. Des de l'any 2002, en què es va concedir el primer certificat de gestió de qualitat d'acord amb la norma EN 9100 a l'organització EADS CASA, més de 100 organitzacions han certificat amb AENOR el seu sistema de gestió de qualitat aeroespacial.

Marca AENOR de Qualitat AEROESPACIAL UNE-EN 9110


Curs: Norma EN 9110:2018 la gestió de la qualitat en el manteniment aeronàutic

Gestió de les reclamacions