Salta navegació principal
Ets a: Home>Certificació>Aeroespacial>Qualitat material aeroespacial 9120
EN 9120​ Qualitat en material aeroespacial de distribuïdors d'aviació, espai i defensa
EN 9120​ Qualitat en material aeroespacial de distribuïdors d'aviació, espai i defensa

EN 9120​ Qualitat en material aeroespacial de distribuïdors d'aviació, espai i defensa

Millora de la qualitat, fiabilitat i seguretat de sistemes i productes aeronàutics i aeroespacials​

També basada en la ISO 9001, aquesta norma especifica els requisits addicionals d'un sistema de gestió de la qualitat aplicables a les organitzacions de distribuïdors magatzemistes de la indústria aeroespacial. Aquesta norma és per a ús de l'organització que proporciona peces, materials i conjunts i ven aquests productes a un client dins la indústria aeroespacial, o està dirigida a organitzacions que reprocessen o reparen productes.

La sèrie de normes EN 9100, 9110 I 9120 proporcionen un enfocament específic per a les empreses del sector aeroespacial afegint requisits addicionals a la ISO 9001, que té per objectiu l'augment de la qualitat, fiabilitat i seguretat dels productes aeroespacials.

A partir del model definit a la norma EN 9100, l'IAQG i altres associacions nacionals com ASD i ATECMA van establir un mecanisme de certificació, amb reconeixement mundial, que s'ha denominat esquema ICOP, Industry Controlled Other Party.

Beneficis per a la seva empresa: ​

  • Augment de la competitivitat, mitjançant la certificació segons l'esquema ICOP, de gran reconeixement mundial.
  • Reducció del nombre d'auditories.

Beneficis davant els vostres clients:

  • Millora el prestigi i la imatge de la vostra organització.
  • Reconeixement a escala mundial en estar inclòs en una base de dades com a proveïdor de productes / serveis aeroespacials.

Per la seva estructura, la norma EN 9120 està basada en la norma ISO 9001 i és indispensable fer una auditoria conjunta d'ambdues normes. Ja que l'EN 9120 es basa en l'ISO 9001, és de fàcil in​te​gració en qualsevol sistema de gestió per processos.

Un cop superat el procés d'auditoria, si el sistema implantat s'adequa als requisits de la norma EN 9120, l'organització obté:

  • El certificat EN 9120.
  • El Certificat AENOR de sistemes de gestió de qualitat.
  • La llicència d'ús de la marca Qualitat aeroespacial, d'AENOR.
  • El certificat IQNet, passaport per a un accés internacional de la vostra certificació. Amb aquest, el vostre certificat AENOR quedarà reconegut per les entitats de certificació líders en l'àmbit internacional.
  • La llicència d'ús de la Marca IQNet.
  • El registre de l'empresa certificada a la base de dades internacionals OASIS, cosa que contribueix al seu reconeixement a escala mundial.

A més, les organitzacions amb sistemes de gestió certificats per AENOR disposen d'accés gratuït a AENORnet i subscripció a la revista mensual AENOR.

Marca AENOR de Qualitat AEROESPACIAL UNE-EN 9110

Marca AENOR de qualitat

Aeroespacial

EN 9120

Marca IQNetMANAGEMENT SYSTEM 

Marca IQNet

MANAGEMENT SYSTEM​

​​
​​

AENOR és pioner i líder indiscutible en certificació aeroespacial a Espanya. Els sistemes de gestió de qualitat aeroespacial van començar a certificar-se l'any 2002, en què es va concedir el primer certificat de gestió de qualitat d'acord amb la norma EN 9100 a l'organització EADS CASA.