Salta navegació principal
Ets a: Home>Certificació>Aeroespacial>Qualitat aeroespacial 9100
​Sistemas de gestió de la qualitat en el sector aeroespacial EN 9100
Certificació aeroespacial UNE-EN 9100

​Sistemas de gestió de la qualitat en el sector aeroespacial EN 9100

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Millora de la qualitat, fiabilitat i seguretat de sistemes i productes aeronàutics i aeroespacials

La sèrie de normes EN 9100​​, EN 9110​ i ​EN​ 9120​ proporcionen un enfocament específic per a les empreses del sector aeroespacial afegint requisits addicionals a la ISO 9001 que té per objectiu l'augment de la qualitat, fiabilitat i seguretat dels productes aeroespacials. A partir del model definit a la norma EN 9100, l'IAQG i altres associacions nacionals com ASD i ATECMA van establir un mecanisme de certificació, amb reconeixement mundial, que s'ha denominat esquema ICOP, Industry Controlled Other Party.​

A partir del model definit a la norma EN 9100, el IAQG i altres associacions nacionals com ASD i ATECMA van establir un ​ mecanisme de certificació, amb reconeixement mundial, que s'ha denominat esquema ICOP, Industry Controlled Other Party.

Aquesta norma, basada en l'ISO 9001, proporciona un enfocament específic per a les empreses d'aquest sector que fan activitats de disseny i fabricació de productes aeronàutics. Posa èmfasi en el control del disseny, processos, compres i no conformitats, així com en les àrees amb més impacte en la seguretat i fiabilitat dels productes aeroespaciales​

Beneficis per a la vostra empresa:

  • Augment de la competitivitat, mitjançant la certificació segons l'esquema ICOP, de gran reconeixement mundial.
  • Reducció del nombre d'auditories.

Beneficis davant els vostres clients:

  • Millora el prestigi i la imatge de la vostra organització.
  • Reconeixement a nivell mundial, en estar inclòs en una base de dades com a proveïdor de productes i serveis aer​oespacials.

La certificació dels sistemes de gestió aeroespacials està destinada a la indústria aeroespacial, tant a fabricants d'aeronaus i material aeroespacial com als seus proveïdors de material i components incorporables a les naus.​

Per la seva estructura, la norma E​N 9100​​ està basada en la norma ISO 9001 i és indispensable fer una auditoria conjunta d'ambdues normes. Ja que l'EN 9100 es basa en l'ISO 9001, és fàcil d'integrar en qualsevol sistema de gestió per processos.

Un cop superat el procés d'auditoria, si el sistema implantat s'adequa als requisits de les normes EN 9100​, l'organització obté:

  • El certificat EN 9100.
  • El Certificat AENOR de sistemes de gestió de qualitat.
  • La llicència d'ús de la marca Qualitat aeroespacial, d'AENOR.
  • El certificat IQNet, passaport per a un accés internacional de la vostra certificació. Amb aquest, el vostre certificat AENOR quedarà reconegut per les entitats de certificació líders en l'àmbit internacional.
  • La llicència d'ús de la Marca IQNet.
  • El registre de l'empresa certificada a la base de dades internacionals OASIS, cosa que contribueix al seu reconeixement a escala mundial.

A més, les organitzacions amb sistemes de gestió certificats per AENOR disposen d'accés gratuït a AENORnet i subscripció a la revista mensual AENOR.

Marca AENOR de Qualitat AEROESPACIAL UNE-EN 9100

Marca AENOR de qualitat aeroespacial
EN 9100

Marca IQNetMANAGEMENT SYSTEM

Marca IQNet
MANAGEMENT SYSTEM​

AENOR és líder indiscutible en certificació aeroespacial a Espanya. Els sistemes de gestió de qualitat aeroespacial van començar a certificar-se l'any 2002, en què es va concedir el primer certificat de gestió de qualitat d'acord amb la norma EN 9100 a l'organització EADS CASA.


Curs: Norma EN 9100:2018. Gestió de la qualitat en aviació, espai i defensa

Gestió de les reclamacions