Salta navegació principal
Ets a: Home>Certificació>Sector alimentari - Certificacions>Benestar animal i bioseguretat “INTERPORC ANIMAL WELFARE SPAIN” IAWS
Benestar animal i bioseguretat “INTERPORC ANIMAL WELFARE SPAIN” IAWS
BENESTAR ANIMAL I BIOSEGURETAT “INTERPORC ANIMAL WELFARE SPAIN” IAWS

Benestar animal i bioseguretat “INTERPORC ANIMAL WELFARE SPAIN” IAWS

Benestar animal i bioseguretat “INTERPORC ANIMAL WELFARE SPAIN” IAWS

​La marca de garantia és propietat de l'Organització Interprofessional Agroalimentària del Porcí de Capa Blanca (d’ara endavant, INTERPORC). Té com a objectiu garantir al consumidor que els productes derivats del porcí, identificats amb aquesta marca, procedeixen d'operadors que han complert els requisits establerts per INTERPORC relatius al benestar animal, a la bioseguretat i a la traçabilitat a través del seu reglament tècnic.

La marca "BENESTAR ANIMAL CERTIFICAT" només podrà ser emprada pels operadors nacionals que hagin superat satisfactòriament la certificació del compliment dels requisits establerts en el Reglament tècnic de benestar animal i bioseguretat d'INTERPORC per a cada tipus d'operador i hagin estat autoritzats per la Comissió de Gestió de la marca BENESTAR ANIMAL CERTIFICAT per a l'ús de la marca.

Es determinen els següents tipus d'operadors que poden optar a la certificació, definits en el Reglament tècnic de benestar animal i bioseguretat d'INTERPORC:

 • Centre de sacrifici
 • Centre de sacrifici amb sistema de control de la producció ramadera
 • Granja/empresa de ramaderia amb sistema de gestió de la producció individual
 • Granja/empresa de ramaderia amb sistema de gestió de la producció integrada
 • Indústries càrnies (especejament, processament i elaboració de productes carnis porcins)

Els principals requisits avaluats són els següents:

 • Alimentació
 • Allotjament
 • Comportament
 • Control de les granges i els animals
 • Control al centre de sacrifici
 • Maneig
 • Pla d'higiene i bioseguretat
 • Salut
 • Traçabilitat

​Certificación AENOR de Benestar Animal basat en Welfare Quality®, certificació de Producció Lliure d'Antibiòtics, certificació sobre el sistema de gestió per a un ús prudent d'antibiòtics, certificació del Programa d'autocontrol de l'etiquetatge Duroc (PAED).

 • Certificat de conformitat d'AENOR
 • Reglament ús de la marca propietat d'INTERPORC