Salta navegació principal
Ets a: Home>Certificació>Sector alimentari - Certificacions>Productes aptes per a celíacs - ELS
Certificació d'aliments sense gluten aptes per a celíacs
Productes aptes per a celíacs controlats pel sistema de llicència europea ELS

Certificació d'aliments sense gluten aptes per a celíacs

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Productes alimentaris aptes per a celíacs amb garanties d'absència de contaminació per gluten

L'increment en la detecció de la població celíaca, així com la necessitat d'unificar el segell d'aliments aptes per a celíacs en l'àmbit internacional, ha propiciat que l'AEOECS (Association of European Coeliac Societies), a través de la FACE, el seu membre a Espanya, elabori un protocol d'autocontrol perquè els elaboradors i envasadors de productes alimentaris puguin oferir garanties dels productes oferts als celíacs.

Espiga Barrada ELS és un signe internacionalment reconegut a l'hora d'identificar aliments sense gluten. El protocol ELS garanteix aliments per sota de 20 ppm de gluten.

AENOR fa controls periòdics, que inclouen tasques d'auditoria, inspecció i assaig, per verificar que el sistema d'autocontrol de l'elaborador minimitza, en la mesura del que sigui possible, els riscos per la presència de gluten per contaminació en els productes finals.

Els requisits d'aplicació estan en la línia d'altres esquemes de seguretat alimentària mundialment reconeguts.​​

La certificació Espiga Barrada ELS permet auditories integrades amb FACE, ISO 9001, ISO 22000, BRC, IFS, FSSC.

​Les empreses certificades per AENOR obtenen la llicència d'ús de la marca d'Espiga Barrada ELS, així com la difusió dels seus productes a través dels mitjans de comunicació amb els seus associats, llistes d'aliments sense gluten, aplicació d'identificació via mòbil, etc.​​​​

Espiga Barrada ELS

Espiga Barrada ELS​

 

Actualment AENOR està reconeguda per dur a terme auditories d'Espiga Barrada ELS.​​