Salta navegació principal
Certificació GLOBALGAP
GLOBALGAP - Producció hortofructícola

Certificació GLOBALGAP

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Certificació de productes agrícoles arreu del món

GLOBALGAP estableix normes voluntàries a través de les quals es poden certificar productes agrícoles arreu del món.

La creixent preocupació per la seguretat alimentària i la protecció del medi ambient, fa que la garantia del compliment de bones pràctiques en aquest sector sigui essencial.

El protocol es basa en els criteris de seguretat dels aliments. Té en compte les tècniques de producció amb l'objectiu d'un ús controlat de fitosanitaris per minimitzar l'impacte dels residus en els aliments, l'home i el seu entorn.

Objectius:

  • Proporcionar confiança als consumidors sobre la seguretat alimentària, els estàndards ambientals i laborals.
  • Per a això desenvolupa una norma en l'àmbit de l'explotació, que comprèn tot el procés de producció del producte certificat, des de l'inici (des de la sembra o plantació) i totes les activitats agropecuàries subsegüents, fins al moment que el producte es retira de l'explotació

Beneficis

  • Proporciona confiança als consumidors.
  • Assegura l'accés als mercats.
  • Redueix les inspeccions de terceres parts fetes per la distribució.
  • Control més eficient i dinàmic dels riscos per a la seguretat alimentària.
  • Facilita el compliment de la legislació de referència:
  • Agilitza una comunicació eficaç amb totes les parts interessades:
  • Estalvi de temps i costos en auditories integrades amb BRC, IFS, GRASP, ALBERT HEIJN, TESCO NURTURE, LEAF MARQUE.​

Avui dia la majoria de les empreses europees de distribució exigeixen el compliment d'aquest protocol als seus proveïdors de fruites i hortalisses, com a garantia de què s'han aplicat unes bones pràctiques agrícoles.

Per la seva estructura basada en la gestió de riscos, la certificació de GLOBALG.A.P. es pot fer en conjunt amb auditories de seguretat alimentària dels protocols BRC (Global Standard for Food Safety) i IFS (International Food Standard), atès que aquests inclouen requisits d'un sistema de seguretat alimentària.

Les auditories GLOBALG.A.P. es poden fer conjuntament amb altres mòduls per obtenir les avaluacions de la conformitat amb TESCO NURTURE, ALBERT HEIJN, GRASP, LEAF MARQUE i GLOBALG.A.P. PPM (Material de Propagació Vegetal).​​

Una vegada superat el procés d'auditoria, si es compleix amb els requisits que estableix el protocol:

  • El certificat AENOR de GLOBALG.A.P. ​FRUITES I HORTALISSES.
Marca GLOBALGAP

Marca GLOBALG.A.P.​

AENOR està acreditada per ENAC de conformitat amb la Norma ISO/IEC 17065:2012 per a la certificació de GLOBALGAP de Fruites i Hortalisses des del desembre de 2001.