Salta navegació principal
Ets a: Home>Certificació>Sector alimentari - Certificacions>GLOBALG.A.P. Pràctiques socials
GLOBALGAP GRASP: Avaluació de riscos en les pràctiques socials
GLOBALGAP Avaluació de riscos en les pràctiques socials

GLOBALGAP GRASP: Avaluació de riscos en les pràctiques socials

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Evaluación de riscos en les pràctiques socials en la producció de cultius.

GLOBALG.A.P. ha desenvolupat el mòdul GRASP Add-on per avaluar les pràctiques socials en l'explotació primària abordant temes específics relatius a la salut, seguretat i benestar dels treballadors.

El mòdul GRASP es va desenvolupar en un projecte conjunt públic i privat entre 2005 i 2010, incloent-hi diverses proves de camp i consultes a les parts interessades.

Tots els productors de productes agrícoles primaris els processos de producció dels quals estiguin certificats contra una norma GLOBALG.A.P. d'assegurament integrat de finques (IFA) per a cultius (fruites i hortalisses) o per a material de propagació vegetal (PPM), podeu sol·licitar una avaluació GRASP a través d'AENOR.

A l'avaluació GRASP no hi ha una aprovació o no aprovació del mòdul. Només s'indica el nivell de compliment per a cada punt de control.

Objectius:

Les normes GRASP Add-on proporcionen un marc perquè el productor pugui complir amb un conjunt de requisits a més de complir amb la norma GLOBALG.A.P. IFA.

Beneficis

  • Ajuda els productors a establir un bon sistema de gestió social a les seves explotacions.
  • Permet protegir un dels recursos més importants de l'explotació: la seva gent.

Complementa els requisits de responsabilitat social del protocol GLOBALG.A.P. IFA​.

​​En integrar-se l'avaluació GRASP com a mòdul addicional de la certificació GLOBALG.A.P. IFAV5 (FRUITES I HORTALISSES (F&V) o MATERIAL DE PROPAGACIÓ VEGETAL (PPM)), l'avaluació d'ambdós esquemes es fa de manera conjunta.

Al seu torn, en disposar el protocol GLOBALG.A.P. IFAV5 d'una estructura basada en la gestió de riscos, les avaluacions poden fer-se en conjunt amb auditories de seguretat alimentària dels protocols BRC (Global Standard for Food Safety) e IFS (International Food Standard), atès que aquests inclouen requisits d'un sistema de seguretat alimentària.

El sistema d'avaluació també permet que es facin conjuntament amb altres mòduls per obtenir les avaluacions de la conformitat amb ALBERT HEIJN, TESCO NURTURE i la certificació de conformitat amb LEAF MARQUE.


Després de l'avaluació, AENOR emet un informe d'avaluació disponible a la base de dades de GLOBALG.A.P. L'accés a aquest informe és de caràcter restringit als usuaris als quals el sol·licitant de l'avaluació hagi atorgat autorització.​​

Marca GLOBALGAP

Marca GLOBALG.A.P.​​ 


​AENOR és una entitat aprovada per GLOBALG.A.P. per dur a terme les avaluacions GRASP des de març de 2011