Salta navegació principal
Ets a: Home>Certificació>Sector alimentari - Certificacions>GLOBALGAP Material propagació vegetal
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Certificació de productes agrícoles GLOBALGAP
GLOBALGAP Material de propagació vegetal (PPM)

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Certificació de productes agrícoles GLOBALGAP

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Certificació de productes agrícoles arreu del món

​GLOBALG.A.P estableix normes voluntàries a través de les quals es poden certificar productes agrícoles arreu del món. La creixent preocupació per la seguretat alimentària i la protecció del medi ambient, fa que la garantia del compliment de bones pràctiques en aquest sector sigui essencial. El protocol es basa en els criteris de seguretat dels aliments. Té en compte les tècniques de producció amb l'objectiu d'un ús controlat de fitosanitaris per minimitzar l'impacte dels residus en els aliments, l'home i el seu entorn.

Amb l’objecte d'oferir normes de garantia a totes les baules de la cadena de producció, el protocol GLOBALG.A.P. PPM (sigles en anglès de material de propagació vegetal) estableix els requisits que han de complir els operadors productors de material de propagació vegetal (planters i vivers). Els requisits es troben en consonància amb la resta de protocols GLOBALG.A.P. i des de la publicació de la norma GLOBALG.A.P IFA V5​, la certificació PPM s'engloba en un subàmbit dins l'abast de Cultius.

Objectius:

  • Proporcionar confiança als consumidors sobre la seguretat alimentària, els estàndards ambientals i laborals.
  • La certificació del subàmbit GLOBALG.A.P Material de Propagació vegetal (PPM) tanca la cadena de producció oferint garanties als productors de cultius per a consum en fresc (fruites i hortalisses) sobre la procedència i seguretat del material de propagació vegetal utilitzat (llavors i plançons).

Beneficis:

  • Proporciona confiança als productors de fruites i hortalisses per a consum en fresc.
  • Assegura l'accés als mercats. Els planters i vivers certificats en el subàmbit PPM ofereixen majors garanties als productors certificats en GLOBALG.A.P.
  • Facilita el compliment de la legislació de referència.

Aquells operadors que elaborin material de propagació vegetal i fruites i hortalisses per al seu consum en fresc podran fer les avaluacions conjuntes per als dos abastos. En els casos que apliqui, per la seva estructura basada en la gestió de riscos, la certificació de GLOBALG.A.P. es pot fer en conjunt amb auditories de seguretat alimentària dels protocols BRC (Global Standard forFood Safety) i IFS (International Food Standard), atès que aquests inclouen requisits d'un sistema de seguretat alimentària.

Les auditories GLOBALG.A.P. es poden fer conjuntament amb altres mòduls per obtenir les avaluacions de la conformitat amb TESCO NURTURE, ALBERT HEIJN, GRASP, LEAF MARQUE i GLOBALG.A.P. FRUITES I HORTALISSES sempre que siguin aplicables. 


Una vegada superat el procés d'auditoria, si es compleix amb els requisits que estableix el protocol:

- El certificat AENOR de GLOBALG.A.P. MATERIAL DE PROPAGACIÓ VEGETAL (PPM).​​

Marca global​

Marca global​

​ 

​​ ​​

AENOR ha emès més de 390 certificats de GLOBAL G.AP

AENOR té l'acreditació UNE-EN-ISO/IEC 17065:2012 per al protocol GLOBALG.A.P. per als subàmbits fruites i hortalisses (F&H) i material de propagació vegetal (PPM).