Salta navegació principal
Ets a: Home>Certificació>Sector alimentari - Certificacions>Perills i punts crítics de control
Anàlisis de perills i punts crítics de control (APPCC / HACCP) o GMP
Anàlisi de perills i punts crítics de control

Anàlisis de perills i punts crítics de control (APPCC / HACCP) o GMP

Anàlisis de perills i punts crítics de control (APPCC / HACCP) o GMP
Marca AENOR Conform HACCP​ 
Marca AENOR Conform HACCP​ 

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​La garantia que el tractament dels productes alimentaris es fa de manera higiènica​

APPCC és un sistema internacionalment reconegut que ajuda les organitzacions de la indústria d'aliments a identificar els riscos de seguretat alimentària, evitar perills relacionats i complir la reglamentació vigent.

Els principis per a l'aplicació de l'APPCC estan recollits al Codex Alimentarius, que reuneix una sèrie de normes alimentàries internacionalment adoptades, identifiquen els principis essencials d'higiene dels aliments aplicables durant tota la cadena alimentària; recomanen l'aplicació de criteris basats en el sistema d'HACCP per elevar el grau d'innocuïtat alimentària; indiquen com fomentar l'aplicació d'aquests principis, i faciliten orientació per a codis específics que es puguin necessitar per als sectors de la cadena alimentària, els processos o els productes bàsics, amb l’objecte d'ampliar els requisits d'higiene específics per a aquests sectors.​

Aquestes certificacions són perfectament integrables amb altres esquemes de certificació, i hi ha la possibilitat d'obtenir-les de manera immediata amb les certificacions de ISO 22000, FSSC, BRC Food, BRC Packaging, IFS Food o IFS PAC Secure. Si el certificat és de BRC Storage & Distribution o de IFS Logisitcs, tens l'oportunitat de rebre directament la certificació d'APPCC. Informa't sobre com obtenir els certificats.

Qualsevol organització que intervingui directament o indirectament en la cadena alimentària.

Gràcies a la seva estructura basada en la gestió de riscos, la certificació APPCC o GMP és de fàcil integració en auditories de qualsevol esquema de seguretat alimentària.

El certificat d'APPCC i/o GMP, es poden obtenir de manera immediata, si estàs certificat o penses fer-ho en qualsevol d'aquests esquemes: ISO 22000, FSSC, BRC Food, BRC Packaging, IFS Food o IFS PAC Secure. Si el certificat és de BRC Storage & Distribution o de IFS Logisitcs, tens l'oportunitat de rebre directament la certificació d'APPCC. Informa't sobre com obtenir els certificats.

  • El certificat AENOR de conformitat amb el Codex Alimentarius CXC 1-1969 versió 5 - Rev. 2020
  • La llicència d'ús de la marca HACCP d'AENOR.
Marca AENOR Conform HACCP

Marca AENOR Conform HACCP​​ 

Marca AENOR Conform HACCP

Marca AENOR de GMP

AENOR certifica aquesta norma des de l'any 2009.

Curs: Anàlisi de perills i punts de control crític en la indústria alimentària

Gestió de les reclamacions