Salta navegació principal
Ets a: Home>Certificació>Sector alimentari - Certificacions>Seguretat alimentària IFS
Certificació Protocol IFS (International Featured Standard)
Protocol IFS

Certificació Protocol IFS (International Featured Standard)

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Garantía de legalitat, seguretat i qualitat dels productes fabricats

IFS – International Featured Standard

És un protocol privat tècnic desenvolupat pels distribuïdors alemanys, francesos i italians amb el propòsit d'ajudar els proveïdors que subministrin productes segurs de conformitat amb les especificacions i amb la legislació vigent.

Aquest protocol requereix la implantació prèvia d'un sistema de gestió de la qualitat, un sistema APPCC basat en el Codex Alimentarius, així com la implantació i gestió de prerequisits i instal·lacions. Inclou tots els requisits exigibles als subministradors, s'ajusta als requisits internacionals (GFSI) i proporciona una visió clara dels conceptes de seguretat alimentària i control de la qualitat a través d'avaluacions als subministradors, en què s'ofereix una perspectiva completa de la seva activitat.

Objectius:

 • Garantir la legalitat, seguretat i qualitat dels productes fabricats.
 • Establir una norma comuna amb un sistema comú d'avaluació.
 • Assegurar el subministrament de productes segurs, d'acord amb les seves especificacions i conformes a la legislació, tot aconseguint una reducció de costos i la transparència a tota la cadena de subministrament.
 • Reduir costos i temps a fabricants i distribuïdors.
 • Assegurar la transparència i rigor en els sistemes de certificació.

Beneficis:

 • Facilita el compliment de la legislació d'aplicació.
 • Disminueix els costos dels possibles errors de qualsevol cadena de producció.
 • Proporciona una comunicació organitzada i amb totes les parts interessades.
 • Proporciona confiança als consumidors.
 • Millora la documentació.
 • Control més eficient i dinàmic dels riscos per a la seguretat alimentària.
 • Incorpora els programes de prerequisits al sistema de gestió de l'organització.
 • Estalvi de temps i costos, en realitzar les auditories juntament amb altres esquemes de seguretat alimentària (BRC, GlobalGAP).
 • Integrar la seguretat alimentària i el control de qualitat.
 • Adapta les tendències sectorials com el cas de Food Fraud, Food Defense i la implantació d'una Cultura de Seguretat Alimentària. 

IFS Logistic

L'estàndard IFS Logistic és aplicable tant a productes alimentaris com a no alimentaris, com ara: transport, emmagatzematge, distribució, molls de càrrega i descàrrega, etc. S'aplica a qualsevol tipus de logística: enviaments per carretera, ferrocarril o vaixell, productes congelats o sense congelar.

IFS Broker

L'estàndard IFS Broker és aplicable a corredors i/o importadors d'aliments. En aquest esquema de certificació es comprova que aquests operadors han implantat les mesures apropiades en els seus processos per tal de transmetre als seus proveïdors els requisits de seguretat i qualitat dels aliments i han supervisat el compliment d'aquests requisits, de manera que els productes subministrats compleixin tant els requeriments legals com les especificacions contractuals.

IFS PACsecure

L'estàndard IFS PACsecure és aplicable a tota mena de centres on es fabriquin i subministrin materials d'envasos per a productes alimentaris (p.e. per exemple, làmines de plàstic per a vegetals, llaunes per a begudes, paper d'embolicar per a farina, etc.) i no alimentaris (p.e. materials d'envasos que entraran en contacte amb la pell com els cosmètics o també materials d'envàs per a productes per a la llar, béns de consum, ferreteria, etc.)

IFS HPC​

L'estàndard IFS HPC és aplicable a productes d'ús domèstic i de cura personal que estan destinats a entrar en contacte amb el cos; directament o indirectament (p. ex. productes cosmètics, productes químics de neteja, productes que entren en contacte amb aliments i productes d'higiene personal). Això inclou tots els productes per a consumidors i usuaris professionals.

Aquesta certificació és perfectament integrable amb altres esquemes de certificació, i hi ha la possibilitat d'obtenir de manera immediata juntament amb les certificacions d'IFS Food o IFS PAC Secure, els certificats de Anàlisis de Perills i Punts Crítics de Control (APPCC) i/o GMP partint de Codex Alimentarius. Si el certificat és d'IFS Logistics, tens l'oportunitat de rebre directament la certificació d'APPCC. Informa't sobre com obtenir els certificats.

IFS GLOBAL MARKETS

L'estàndard Global Markets és una verificació establerta en tres nivells: bàsic (només aplicable en aquells països on l'HACCP no és un requisit Legal), bàsic plus i intermedi, i és una eina molt eficient perquè en un termini de tres anys es pugui aconseguir la certificació IFS. Actualment el Programa Global Markets està disponible per a Food, Logistics i HPC.

S'adreça a empreses subministradores de productes alimentaris, amb marca pròpia, en fases posteriors a la producció primària.

A causa de l'estructura de l'esquema i de la gran coincidència amb els requisits de seguretat alimentària, és fàcil d'integrar amb la certificació del protocol IFS (International Featured Standard) i de la norma UNE-EN ISO 22000 (sistemes de gestió de la innocuïtat dels aliments), i l'estàndard BRC, i existeix la possibilitat d'integrar els sistemes i optimitzar així els processos, amb la consegüent reducció de temps d'auditoria i costos.

També es pot fer en conjunt amb auditories de GLOBALG.A.P. (Bones Pràctiques Agrícoles) i de UNE EN-ISO 9001 (sistemes de gestió de la qualitat).​

Ara AENOR, t'ofereix l'oportunitat d'obtenir automàticament amb les certificacions d'IFS Food o IFS PAC Secure, els certificats de Anàlisis de Perills i Punts Crítics de Control (APPCC) i/o GMP partint de Codex Alimentarius. Si el certificat és d'IFS Logisitcs, tens l'oportunitat de rebre directament la certificació d'APPCC. Informa't sobre com obtenir els certificats.

Una vegada superat el procés d'auditoria, si el sistema implantat s'adequa als requisits del protocol, l'organització obté:

 • El certificat AENOR d'IFS - International Featured Standard (o, si escau, d'IFS Logistic i IFS Broker) a nivell bàsic o avançat en funció de les puntuacions obtingudes.
IFS

IFS

AENOR és una entitat reconeguda per les cadenes de distribució i ha emès centenars de certificats en IFS.
AENOR té l'acreditació ISO/IEC 17065:2012 d'ENAC per a tots els Protocols IFS, menys IFS PACsecure i IFS HPC.Cursos del protocol IFS disponibles

Cursos de formació

Podcast Seguretat Alimentària

Estructura d'un pont, empreses constructores