Salta navegació principal
Ets a: Home>Certificació>Sector alimentari - Certificacions>Higiene per a ramaderies de boví de llet
Guia de pràctiques correctes d'higiene per a ramaderies de boví de llet (INLAC)
Guia de pràctiques correctes d'higiene per a ramaderies de boví de llet (INLAC)

Guia de pràctiques correctes d'higiene per a ramaderies de boví de llet (INLAC)

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Certificació de pràctiques correctes d'higiene per a ramaderies de boví de llet de l'organització interprofessional làctia (GUIA INLAC).​

La normativa estableix que les empreses làcties tinguin programes i procediments de seguretat alimentària basats en els principis d'anàlisi de perills i punts de control crítics (APPCC). L'aplicació de manera general d'aquests principis a la producció primària no és viable. Com a manera de fomentar les pràctiques higièniques apropiades a les explotacions ramaderes, el Reglament (CE) núm. 852/2004planteja l'elaboració de guies de pràctiques correctes, que els ramaders poden fer servir amb caràcter voluntari.

L'Organització Interprofessional Làctia va elaborar una guia de pràctiques correctes per a ramaderies de boví de llet (GUIA INLAC) com a eina d'ajuda per combinar la rendibilitat de l'explotació i la responsabilitat en la protecció de la salut humana.

La guia recull preceptes legals i proposa una sèrie de requisits i pràctiques agrupats en les cinc àrees que s'han considerat més importants dins les explotacions de boví de llet:

  • Traçabilitat dels animals i de la llet.
  • ​Alimentació i aigua per als animals
  • Estat sanitari dels animals.
  • Medicaments i tractaments dels animals
  • Munyida, emmagatzematge i qualitat de la llet

La certificació GUIA INLAC garanteix el compliment per part dels ramaders dels compromisos adquirits de forma voluntària per a la implantació de pràctiques correctes d'higiene a les seves explotacions.​

Certificat AENOR de producte de conformitat amb la Guia de pràctiques correctes d'higiene per a ramaderies de boví de llet de l'Organització Interprofessional Làctia (INLAC).

La certificació AENOR de conformitat amb la Guia INLAC es pot complementar amb auditories de seguretat alimentària i de sistemes de gestió de la qualitat com ISO 22000, 9000, etc. amb l'objectiu d'optimitzar temps i costos.


La seva explotació ramadera obté un certificat d'AENOR de conformitat amb la Guia de Pràctiques Correctes d'Higiene de l'Organització Interprofessional Làctia per a ramaderies de boví de llet (GUIA INLAC).​

AENOR té l'acreditació UNE-EN-ISO/IEC 17065:2012 per al certificació GUIA INLAC de ramaderies de boví de llet

Accedeixi a la documentació actualitzada del Ministeri d'Agr​icultura i Pesca, Alimentació i Medi Ambient