Salta navegació principal
Ets a: Home>Certificació>Sector alimentari - Certificacions>Certificació de Producció de Cultiu Sostenible
AENOR i agroecologia en el marc dels ODS: Certificació de producció de cultiu sostenible

AENOR i agroecologia en el marc dels ODS: Certificació de producció de cultiu sostenible

AENOR i agroecologia en el marc dels ODS: Certificació de producció de cultiu sostenible

L'agroecologia producció de cultius sostenibles és una demanda real dels consumidors i de la societat, així com una oportunitat per a les organitzacions del sector alimentari i les seves marques per establir nous vincles amb el consumidor basats en valors alineats amb els ODS o objectius de desenvolupament sostenible.  

Certifiquem el cultiu sostenible en el marc del Pacte Verd

La certificació AENOR de Producció de Cultiu Sostenible neix del concepte d'agroecologia i es troba totalment alineada amb l'estratègia d'Europa en l'Agenda 2030 a través del «Pacte Verd Europeu» i l'Estratègia «de la granja a la taula» amb el propòsit d'aconseguir un sistema alimentari just, saludable i respectuós amb el medi ambient.  

Té com a propòsit servir com a eina a productors i indústries per proporcionar aliments saludables amb un sistema de producció que permeti mantenir la productivitat, augmentar la fertilitat del sòl i la biodiversitat i reduir la petjada ambiental de la producció d'aliments. 

La certificació de Producció de cultiu sostenible i la seva contribució als ODS

En relació amb la seva contribució als Objectius de Desenvolupament Sostenible, l'agroecologia, o agricultura sostenible, és una eina clau per lluitar contra el canvi climàtic i contra les desigualtats en la distribució d'aliments. Així, podem destacar la contribució de l'agroecologia i de la certificació de Producció de cultiu sostenible a l'ODS 2, relatiu a la lluita contra la fam, a l'ODS 12, garantint sistemes de producció de cultius més sostenibles i la preservació d'aquests valors fins al consumidor, i també a l'ODS 13, mitjançant l'adopció de bones pràctiques de cultius que permeten combatre el canvi climàtic i els seus efectes.

L'agrosostenibilitat contribueix a canalitzar la transformació de les dimensions ambientals, econòmiques i socials presents en els sistemes agroalimentaris. 

Beneficis dels cultius sostenibles certificats per AENOR

La solució de certificació de Producció de cultiu sostenible s'ha dissenyat com un model dinàmic, d'aplicació a les empreses que participen en la cadena alimentària des de la producció agrícola de cultius fins a la distribució:

Com contribueix la certificació en les organitzacions en el marc de l'agroecologia? Aquest model de certificació contribueix a fer possible que les organitzacions puguin potenciar:

  • Un ús responsable i eficient dels recursos naturals per reduir la pressió de la nostra agricultura sobre aquests recursos.
  • El foment de la biodiversitat de flora i fauna per aconseguir un equilibri en l'ecosistema de producció.
  • La reducció de l'ús d'inputs nocius per minimitzar-ne l'impacte en el medi ambient, en la biodiversitat animal i en la salut de les persones.
  • L'aplicació de bones pràctiques de cultiu sostenible que afavoreixin la biodiversitat, evitin l'erosió del sòl i en millorin l'estructura.
  • L'aplicació de bones pràctiques socials en producció i durant tota la cadena de subministrament.
  • Una major disponibilitat d'aliments saludables, sostenibles i socialment responsables a l'abast del consumidor.
  • Contribuir a l'Agenda 2030 a través dels Objectius de Desenvolupament Sostenible: ODS 2, ODS 12 i ODS 13.

Cursos relacionats amb l'agroecologia i els cultius sostenibles

Normes relacionades

Després de l'avaluació de la conformitat amb els requisits d'aplicació, l'organització obté:

  • Certificat AENOR de PRODUCCIÓ DE CULTIU SOSTENIBLE.  
  • Llicència d'ús de la Marca PRODUCCIÓ DE CULTIU SOSTENIBLE d'AENOR.


Castillo de Canena aposta per un oliverar sostenible


Agrosostenibilitat: una realitat que continua avançat


Agrosostenibilitat: repte i futur del sector agrícola