Salta navegació principal
Ets a: Home>Certificació>Sector alimentari - Certificacions>Proveïdors de fruites i hortalisses
Certificació Proveïdors de fruites i hortalisses Albert Heijn
Proveïdors de fruites i hortalisses Albert Heijn

Certificació Proveïdors de fruites i hortalisses Albert Heijn

L'​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ALBERT HEIJN PROTOCOL (AH) és un esquema independent de la cadena detallista holandesa ALBERT HEIJN. L'objectiu principal d'aquest esquema és assegurar al consumidor que les fruites i hortalisses dels proveïdors d'ALBERT HEIJN compleixen plenament amb la legislació europea i holandesa de límits de residus de productes fitosanitaris.

Per obtenir aquest objectiu, el programa ALBERT HEIJN PROTOCOL es va incloure com un mòdul addicional d'avaluació inclòs en el procés de certificació GLOBALG.A.P. IFA V5. L'esquema reconeix la certificació GLOBALG.A.P. IFA V5 i incorpora una avaluació de requisits específics d'AH. Amb aquesta fórmula es permet fer auditories combinades que permeten obtenir, en un mateix procés d'avaluació, certificats per a ambdós abastos (GLOBALG.A.P. IFAV5 + ALBERT HEIJN PROTOCOL).

Només les entitats de certificació actualment aprovades pel programa ALBERT HEIJN PROTOCOL, com és el cas d'AENOR, poden fer auditories combinades amb ambdós abastos.

Objectius:

Proporcionar confiança als consumidors sobre la seguretat alimentària, els estàndards ambientals i laborals mitjançant els requisits establerts en el protocol GLOBALG.A.P., i el seu enfortiment mitjançant un protocol de control analític de residus fitosanitaris dut a terme sobre els productors i les centrals de confecció dels productes subministrats a ALBERT HEIJN.

Beneficis

  • Proporciona confiança als consumidors.  
  • Transparència pel que fa a traçabilitat i utilització de pesticides.
  • Una bona anàlisi de riscos que inclou plans de control i mesures d'actuació davant de superació de LMR.
  • ​Sistemática de verificació a través de GLOBALG.A.P.
  • Sistema de mostreig que demostra el compliment amb les normes requerides. Redueix les inspeccions de terceres parts fetes per la distribució. 
  • Facilita el compliment de la legislació de referència.
  • Agilitza una comunicació eficaç amb totes les parts interessades:
  • Estalvi de temps i costos en auditories integrades amb BRC, IFS, GRASP, NURTURE MODULE, LEAF MARQUE.

​Un cop superada el procés d'auditoria, si es compleix amb els requisits establerts en el protocol:

- El certificat AENOR de GLOBALG.A.P. Fruites i hortalisses.

- El certificat en línia a la base de dades de GLOBALG.A.P. per a l'abast ALBERT HEIJN PROTOCOL.

AENOR està autoritzada per fer avaluacions del Protocol Albert Heijn de manera combinada amb GlobalGAP IFA v.5.

Es pot accedir a la documentació actualitzada del Protocol GLOBALGAP a través de www.globalgap.org​​