Salta navegació principal
Ets a: Home>Certificació>Sector alimentari - Certificacions>Tesco Nurture producció hortofructícola
Tesco Nurture: Certificació de la Producció Hortofructícula
Tesco Nurture - Producció hortofructícola

Tesco Nurture: Certificació de la Producció Hortofructícula

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Qualitat i medi ambient en la producció hortofructícola

Nurture és un esquema independent de la cadena detallista internacional Tesco presentat per primera vegada el 1992. L'objectiu principal d'aquest esquema és assegurar al consumidor que les fruites i hortalisses dels proveïdors de Tesco es cultiven de manera mediambientalment responsable. Per fer-ho, l'esquema es basa en implementar exigències més restrictives que les establertes a la legislació pel que fa a l'ús de productes fitosanitaris i els límits màxims de residus permesos de productes fitosanitaris en els productes frescos.

A principis de gener de 2017 el programa de certificació de proveïdors de Tesco es va incloure com un mòdul addicional d'avaluació inclosa en el procés de certificació GLOBALG.A.P. IFA V5 i es va passar a denominar NURTURE MODULE V11. El nou esquema reconeix la certificació GLOBALG.A.P. IFA V5 i incorpora una avaluació de requisits específics de Tesco. Amb aquesta fórmula es permet fer auditories combinades que permeten obtenir, en un mateix procés d'avaluació, certificats per a ambdós abastos (GLOBALG.A.P. IFAV5 + Tesco NURTURE MODULE V11).

Únicament les entitats de certificació actualment aprovades pel programa Tesco NURTURE, com és el cas d'AENOR, poden fer auditories combinades amb ambdós abastos.

Objectius:

Proporcionar confiança als consumidors sobre la seguretat alimentària, les normes ambientals i laborals mitjançant els requisits establerts en el protocol GLOBALG.A.P. i el seu enfortiment mitjançant un grau d'exigència superior als requisits legals pel que fa a l'ús de productes fitosanitaris.

Beneficis

  • Proporciona confiança als consumidors.
  • Assegura l'accés als mercats.
  • Compliment amb els requisits establerts per als proveïdors de productes a la cadena de distribució Tesco.
  • Redueix les inspeccions de terceres parts fetes per la distribució.
  • Control més eficient i dinàmic dels riscos per a la seguretat alimentària.
  • Facilita el compliment de la legislació de referència:
  • Agilitza una comunicació eficaç amb totes les parts interessades:

Estalvi de temps i costos en auditories integrades amb BRC, IFS, GRASP, ALBERT HEIJN, LEAF MARQUE.​

Actualment, la majoria de les empreses europees de distribució exigeixen el compliment del protocol GLOBALG.A.P. als seus proveïdors de productes primaris, com a garantia que s'han aplicat unes bones pràctiques agrícoles, i la certificació Tesco NURTURE és un requisit de compliment obligat per poder optar a proveïdor aprovat de la cadena de distribució Tesco.​

En integrar-se la certificació Tesco NURTURE com a mòdul addicional de la certificació GLOBALG.A.P. IFAV5 FRUITES I HORTALISSES, l'avaluació d'ambdós esquemes es fa de manera conjunta.

En disposar el protocol GLOBALG.A.P. d'una estructura basada en la gestió de riscos, les avaluacions es poden fer en conjunt amb auditories de seguretat alimentària dels protocols BRC (Global Standard for Food Safety) e IFS (International Food Standard), atès que aquests inclouen requisits d'un sistema de seguretat alimentària.

Les auditories es poden fer conjuntament amb altres mòduls per obtenir les avaluacions de la conformitat amb ALBERT HEIJN, GRASP, GLOBALG.A.P. PPM (material de propagació vegetal) i la certificació de conformitat amb LEAF MARQUE.​​​


Un cop superat el procés d'auditoria, si es compleix amb els requisits establerts en el protocol:

  • El certificat AENOR de GLOBALG.A.P. Fruites i hortalisses.​​
  • El certificat d'AENOR de Tesco NURTURE V11​​
Marca TESCO NURTURE

Marca Tesco NURTURE​

​ 

Marca GlobalG.A.P.

Marca GlobalG.A.P.​​

​​ 
 

AENOR és una entitat de certificació aprovada per Tesco per a la certificació NURTURE MODULE V11.​

Es pot trobar més informació al web de www.tesco.com/nurture​