Salta navegació principal
Ets a: Home>Certificació>Sector alimentari - Certificacions>Seguretat alimentària 22000
Norma ISO 22000 de seguretat alimentària

Norma ISO 22000 de seguretat alimentària

Norma ISO 22000 de seguretat alimentària

Seguretat alimentària, una responsabilitat de tots 

La nova norma UNE-EN ISO 22000: 2018 especifica els requisits que ha de complir un sistema de gestió per assegurar la innocuïtat dels aliments durant tota la cadena alimentària des del punt de venda fins al consum final.

Amb motiu de la publicació de la nova versió d'ISO 22000, les organitzacions certificades de conformitat amb aquesta norma disposen d'un període de 3 anys per adaptar els seus certificats als requisits de la nova versió.

Quatre són les principals línies en què se centren els canvis més rellevants de la nova versió de 2018:

 • Adaptació a l'estructura d'alt nivell, comuna a les normes de gestió ISO (ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001...) per facilitar la integració amb altres sistemes de gestió. 
 • Nou enfocament basat en riscos en 2 nivells: gestió de riscos de l'organització (finances, productivitat, parts interessades, etc.) i enfocament basat en riscos en l'àmbit operacional del sistema APPCC (Anàlisi de perills i punts crítics de control)
 • Modificació i aclariment de requisits relatius a la versió actual (comunicació, gestió d'emergències, selecció de les mesures de control, pla de control de punts de control crític PCC i de Programes de prerequisits PPR o validació de les mesures de control).
 • Cicle PDCA de millora contínua. Dos cicles PDCA que funcionen conjuntament, un que cobreix el sistema de gestió i un altre el dels principis de l' APPCC.

Objectius:

 • Reforçar la seguretat alimentària.
 • Fomentar la cooperació entre totes les parts involucrades en la cadena alimentària, els governs nacionals i organismes transnacionals.
 • Assegurar la protecció del consumidor i enfortir la seva confiança.
 • Establir requisits de referència (elements clau) per als sistemes de gestió de la seguretat alimentària.
 • Millorar el rendiment dels costos durant la cadena de subministrament alimentària.

Beneficis:

 • Facilita el compliment de la legislació d'aplicació.
 • Integra els principis de l' APPCC en un sistema de gestió de l'organització gràcies a la seva estructura d'alt nivell (HLS) basada en la gestió de riscos.
 • Es basa en el cicle de millora contínua PDCA (Planificar, Fer, Comprovar, Actuar).
 • Proporciona una comunicació organitzada i eficaç, amb totes les parts interessades.
 • Proporciona confiança als consumidors.
 • ​Millora la documentació.​​​
 • Control més eficient i dinàmic dels riscos per a la seguretat alimentària.
 • Gestió sistemàtica dels requisits previs.
 • Estalvia temps i costos, en fer les auditories d'ISO 22000 juntament amb altres esquemes de seguretat alimentària (FSSC, BRC, IFS).
 • A més, amb una implantació adequada de l'ISO 22000 i ISO ​9000 es dona resposta als requisits exigits pels protocols privats BRC i IFS.​

Al costat d'aquesta certificació, AENOR dona la possibilitat d'obtenir de manera addicional els certificats de Anàlisis de Perills i Punts Crítics de Control (APPCC) i/o GMP partint de Codex Alimentarius. Informa't sobre com obtenir els tres certificats.

Si a més ets exportador de productes agroalimentaris, has de conèixer la llei de 2016 FSMA Food Safety Modernization Act, elaborada per la FDA dels Estats Units, que busca millorar la seguretat alimentària dels aliments, en particular els provinents de països tercers. Aquesta llei estableix els requisits per a l'exportació de productes agroalimentaris destinats als Estats Units, al mateix temps que facilita a les empreses la seva consolidació en el mercat americà.

La norma ISO 22000 està dirigida a qualsevol tipus d'organització de la cadena alimentària, amb independència de la seva mida i complexitat, que cerca una gestió integrada i coherent de la innocuïtat dels aliments, més enllà dels requisits establerts per la legislació.

L'organització obté el certificat i la llicència d'ús de la marca d'AENOR de sistemes de gestió de la innocuïtat dels aliments i certificat i la llicència d'ús de la marca de IQNet.

A més les organitzacions amb sistemes de gestió certificats per AENOR disposen de subscripció gratuïta a la revista mensual AENOR.

Per la seva estructura basada en la gestió de riscos, la certificació ISO 22000 es pot integrar amb la UNE-EN ISO ​ 9001​​​​, així com amb qualsevol norma de seguretat alimentària: FSSC, BRC, IFS​, etc.

Marca AENOR de seguretat alimentària UNE-EN ISO 22000

Marca AENOR de Seguretat Alimentària
UNE - EN ISO 22000

Marca IQNetMANAGEMENT SYSTEM

Marca IQNet
RECOGNIZED CERTIFICACION

AENOR està acreditat per ENAC d'acord amb la Norma ISO 22000 des de l'any 2008​​ (en procés d'acreditació per a la versió 2018).

Marca AENOR de seguretat alimentària UNE-EN ISO 22000


Descobreix tota la formació disponible de la norma ISO 22000

Cursos de formació

Podcast Seguretat Alimentària

Estructura d'un pont, empreses constructores 

ISO 22000

La nova ISO 22000 ja està disponible

Dit apuntant una pantalla digital