Salta navegació principal
Actualitat

Actualitat

​AJUDEM LA INDÚSTRIA ALIMENTÀRIA A CONTROLAR I REDUIR ELS NIVELLS D'ACRILAMIDA PRESENTS EN ELS SEUS PRODUCTES.

AENOR laboratori fa anàlisis d'acrilamida en aliments. El nostre laboratori compleix els criteris d'anàlisi del Reglament 2017/2158.


​L'acrilamida es forma de manera natural quan sotmetem aliments rics en midó a una temperatura elevada de cocció, per damunt dels 120ºC, i amb baixa humitat, en produir-se la coneguda reacció de Maillard.

El Reglament europeu 2017/2158 que va entrar en vigor l'11 d'abril, estableix els nivells de referència que cal complir per determinats grups d'aliments entre els quals hi ha: patates fregides, pa de motlle, cereals per a esmorzar, galetes i cafè.

Els elaboradors de productes d'aquestes famílies estan obligats a fer seguiment del contingut en acrilamida de les seves elaboracions i a la posada en marxa de mesures que col·laborin a la reducció d'aquesta substància en els seus productes.


Des d'AENOR laboratori oferim la realització de les anàlisis necessàries per al pla de control i mitigació de la presència d'acrilamida en aliments mitjançant cromatografia líquida (LC/MS-MS). La nostra tècnica garanteix el compliment dels criteris del punt 3 de l'annex III del nou reglament pel que fa a condicions d'assaig, aplicabilitat, especificitat i límits de detecció i quantificació.

L'acrilamida, una vegada ingerida s'absorbeix i es metabolitza donant com a resultat la formació de glicidamina, substància relacionada amb una probabilitat més alta de desenvolupament de mutacions genètiques, tumors i efectes nocius en el sistema nerviós.

Tenir un correcte pla de control i reducció dels nivells d'acrilamida es converteix per tant en una cosa fonamental per a les empreses que superin els límits establerts. Des d'AENOR laboratori ajudem els nostres clients en la posada en marxa de mesures de reducció dels nivells d'acrilamida sense que es vegi afectada la qualitat del producte final.