Salta navegació principal
Ets a: Home>Certificació>Anàlisis i assajos>Sector Alimentació
Alimentació

Alimentació

Alimentació

A ​​​​​​​​​​​​​​ AENOR laboratori, conscients de la importància que per als nostres clients té posar al mercat aliments segurs i de qualitat, treballem cada dia per oferir un servei basat en el rigor, la fiabilitat i la rapidesa de resposta. Implantem les últimes tecnologies analítiques amb l'objectiu de ser la millor garantia a l'hora de transmetre confiança al consumidor.

L'avaluació dels productes alimentaris engloba tres tipus d'anàlisis:

 • Microbiològiques
 • Fisicoquímiques
 • Sensorials

AENOR laboratori disposa d'una àrea especialitzada en la realització d'anàlisis nutricionals i de composició dels aliments

Fem les anàlisis nutricionals necessàries per elaborar una correcta declaració nutricional, complint els requisits exigits tant pel Reglament 1169/2011, com per la FDA i altres legislacions extracomunitàries.

L'àrea de composició nutricional integra dins els seus serveis d'assaig unes altres anàlisis que permeten caracteritzar químicament els aliments: ​

 • Àcids grassos
 • Àcids orgànics
 • Aminoàcids
 • Antioxidants
 • ​Colorants
 • Conservadors
 • Minerals
 • Vitamines
Anàlisis nutricionals i de composició dels aliments
​Tal com estableix el Reglament 178/2002 pel qual s'estableixen els principis i els requisits generals de la legislació alimentària, els operadors alimentaris tenen l'obligació de posar al mercat productes segurs, que no siguin nocius per a la salut, tenint en compte els seus possibles efectes a curt termini així com els seus efectes acumulatius.

Per poder determinar que els aliments són aptes per al consum és fonamental analitzar els contaminants que puguin ser presents en els aliments.

L'àrea de contaminants, dins el laboratori fisicoquímic, disposa de la tecnologia i els mètodes necessaris per dur a terme les anàlisis de contaminants i residus químics que exigeix la legislació europea

 • Acrilamida
 • Dioxines i PCB
 • Hidrocarburs de cadena llarga
 • HAP
 • Metalls pesants
 • ​Micotoxines
 • Residus de medicaments
 • Residus de plaguicides
 

El nombre de persones al·lèrgiques augmenta dia a dia, i en un alt percentatge són nens. Aquest increment ha portat l'administració a legislar la manera com s'ha d'informar el consumidor sobre els al·lergògens presents en els aliments. Tant els afegits com a ingredients com els que puguin provenir de contaminacions creuades.​

Així mateix les certificacions de seguretat alimentària (BRC, IFS, FSCC 22000) inclouen dins els seus plecs de certificació requisits específics dirigits al control dels al·lergògens en els diferents processos que es duen a terme en la indústria alimentària.

La realització d'anàlisis per detectar la presència d'al·lergògens en primeres matèries, producte elaborat, aigües de procés o esbandida i superfícies de treball és imprescindible per fer una correcta gestió dels al·lergògens i evitar les contaminacions creuades que poden ocórrer durant el procés de producció.

Dins l'Àrea d'Al·lergògens, a AENOR laboratori fem anàlisis de detecció i quantificació dels 14 grups d'al·lergògens inclosos en el Reglament 1169/2011 sobre la informació alimentària facilitada al consumidor: ​


 • Cereals amb gluten, ou, llet i els seus derivats (incloent-hi lactosa), fruits secs de clofolla, cacauet, soja, sulfits, sèsam, crustacis, peix, mol·luscos, api, mostassa, tramussos​
Laboratori AENOR


Els additius són una primera matèria imprescindible per a la producció de la majoria dels aliments. El Reglament 231/2012​ ​estableix les especificacions dels additius amb relació a la seva puresa i a les substàncies contaminants i impureses d'aquests additius.

La naturalesa dels additius, més propera a la dels productes químics que a la dels aliments, requereix anàlisis i metodologies específiques que permetin caracteritzar-los.

AENOR laboratori disposa d'una àrea especialitzada en l'anàlisi d'additius en què es fan servir uns mètodes i unes tècniques que ens permeten donar resposta a aquesta necessitat dels fabricants d'additius, així com de la indústria alimentària que els usa en els seus processos productius.

Arran de la crisi de la carn de cavall l'any 2013, el sector alimentari i l'administració han augmentat els controls adreçats a evitar i detectar el frau en els productes alimentaris.

Les anàlisis d'aliments suposen una eina fonamental per prevenir i detectar el frau alimentari.

AENOR laboratori disposa de metodologies dirigides a la detecció del frau, així com de tècnics especialitzats que l'ajudaran a definir quines són les anàlisis més adequades per poder verificar l'absència de frau en cada tipus d'aliment.

Metodologies

 • Absorció atòmica
 • CG-Ms/MS
 • CG-FID, ECD
 • Espectrofotometria
 • LC-MS/MS
 • LC-IR, DAD..
 • PCR…

El Reglament 1169/2011 sobre informació al consumidor defineix la data de consum preferent com la data fins a la qual un aliment manté les seves propietats específiques i la data de caducitat com aquella en què a més el consum de l'aliment deixa de ser segur.

La vida útil d'un aliment ve marcada per les seves característiques microbiològiques, fisicoquímiques i organolèptiques, sent aquests tres aspectes els que determinaran la qualitat i seguretat dels aliments i per tant la data de consum preferent o la data de caducitat.

A AENOR laboratori fem diferents tipus d'estudis que pretenen establir la vida útil dels aliments. El nostre equip tècnic l'assessorarà sobre el tipus d'estudi més adequat en funció del producte, tipus d'envasament, conservació, mode de consum i temps esperat de vida útil.

​Tipus d'estudi de vida útil: ​

 • Estudis de desafiament o Challenge test: Aquests estudis tenen com a objectiu proporcionar informació sobre el comportament de determinats microorganismes, generalment L. moncytogenes, que són inoculats artificialment en un aliment.​
 • Estudis de vida útil o de durabilitat: L'objectiu d'aquest estudi és conèixer l'evolució dels productes alimentaris tenint en compte la flora natural d'aquests​.
 • Estudis de vida útil secundària: Aquest tipus d'estudis es duen a terme per determinar la vida útil dels productes una vegada oberts, tenint en compte la manipulació a què se sotmetran, així com les condicions d'envasament i conservació previstes.​​​
 • Estudis de vida útil accelerats​: S'usa en aquells aliments en què es vol reduir el període de l'estudi, augmentant la velocitat de deteriorament.​
 • Microbiologia predictiva: Els models predictius es basen en equacions matemàtiques que utilitzen la informació recollida en diferents bases de dades per predir el creixement bacterià en els aliments.
Estil de vida útil
El RD 140/2003 estableix els criteris de qualitat de les aigües de consum humà. Aquests criteris són aplicables en totes aquelles aigües que s'utilitzin en la indústria alimentària o se subministrin a través de xarxes de distribució.

AENOR laboratori ofereix la realització dels assajos inclosos en aquest Reial decret, facilitant a les empreses el compliment de la legislació vigent:

 • Anàlisi de control
 • Anàlisi completa
 • Anàlisi a l'aixeta del consumidor​​
 • Radioactivitat.(RD 314/2016​​)

Per a més informació:

Laboratori sensorial

El nostre compromís

Apostem per donar als nostres clients una resposta de màxim nivell tècnic i de servei.

​​​​​​​​​​​Laboratori AENOR

Anàlisi sensorials

AENOR laboratori, inicia el seu camí el departament d'anàlisi sensorial.​