Salta navegació principal
Ets a: Home>Certificació>Certificació de qualitat
Certificació de qualitat

Certificació de qualitat

Llapis vermell, símbol de vàlid, iso

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​El millor aliat de la competitivitat

La qualitat és un factor estratègic per poder accedir als mercats en tots els àmbits geogràfics i sectorials. ISO 9001 és el model respecte al qual centenars de milers d'organitzacions de tot el món referencien els seus sistemes de gestió de la qualitat.

La certificació per part d'una entitat acreditada i amb personal tècnic altament qualificat, com AENOR, afegeix un valor addicional a l'increment de competitivitat en les organitzacions, que l'adopció mateixa del model ISO 9001 ja proporciona amb els seus requisits.

Una conseqüència i una prova de l'èxit d'ISO 9001 com a referència d'àmbit mundial, és l'adaptació que s'ha fet a sectors concrets: automoció, ferroviari, aeroespacial, productes sanitaris, transport sanitari, serveis de tecnologies de la informació, etc… sectors que tenen les seves pròpies normes certificables de sistemes de gestió de la qualitat amb enfocaments específics i requisits addicionals a ISO 9001.

 ​
​​
Pantalla digital reflectint símbol de diversos serveis
Qualitat aplicable a tots els sectors

Professional mèdic sostenint l'estetoscopi
Qualitat en sanitat i serveis socials

Quadre de treballadors de diversos sectors
Qualitat del servei

Maquinària
Qualitat en indústria

Dibuix multicolor d'una ciutat
Qualitat en Smart City

Pantalla digital amb números per introduir la contrasenya
Qualitat en tecnologies de la informació

Notícies

Tres-cents seixanta graus

​​​​​​​Abril 2018 - núm. 307

Integrar amb èxit sistemes de gestió

La integració de sistemes de gestió ofereix grans avantatges, com l'optimització i la reducció en recursos i temps utilitzat en la gestió del sistema, la simplificació i la reducció de la documentació i una gestió més eficient dels processos de l'organització.

Mostra el reportatge

Contact centre

Maig 2018 - núm.​335

Qualitat internacional per als contact centers

Els serveis d'atenció al client tenen un paper fonamental en la qualitat percebuda del producte o servei de qualsevol organització.

Veure article

Cercle fet de fils multicolor

Gener de 2017 - núm. 322

Nova certificació de gestió d'actius

La nova certificació AENOR de sistema de gestió d'actius, basada en la norma UNE-ISO 55001, permet mantenir un control i una governança eficaços dels actius en tot seu cic​le de vida.

Mostra el reportatge

Guia per a l'aplicació de la norma UNE-EN ISO 9001:2015 en empreses constructores.
Baixa la guia.

Estructura d'un pont, empreses constructores  

Certool

​El programa per a la gestió eficaç dels sistemes.

Demostra el que vals!

Demostra el que vals