Salta navegació principal
Ets a: Home>Certificació>Certificació de qualitat>Àrees de joc infantils
Certificació de qualitat de parcs i àrees de joc infantils
Certificació d'àrees de joc infantil

Certificació de qualitat de parcs i àrees de joc infantils

Certificació de qualitat de parcs i àrees de joc infantils

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ Control precís de les àrees de joc infantil

La responsabilitat que comporta el manteniment d'àrees de joc infantil requereix el compliment d'estàndards internacionals que assegurin la seva correcta realització amb una periodicitat definida, amb uns formats establerts i amb requisits que abordin totes les fases del procés: instal·lació, inspecció periòdica, manteniment rutinari i correctiu, i utilització dels equipaments de les àrees de joc.

La norma   ​EN 1176-7​ engloba la instal·lació, la inspecció, el manteniment i la utilització de l'equipament de les àrees de joc i superfícies però també proporciona directrius per a la realització d'avaluacions de la seguretat i identifica aspectes fonamentals per al compliment d'inspeccions i manteniments que pretenguin assegurar que es duen a terme adequadament. En el mateix procés es tenen en compte aquests requisits per a àrees d'entrenament físic a l'aire lliure, de conformitat amb els requisits d'aplicació de la norma EN 16630.

El procés d'auditoria inclou una inspecció a una mostra d'àrees de joc mantingudes per l'empresa.

Beneficis per a la vostra organització:

  • Utilització de formats establerts per a la inspecció i el manteniment d'àrees.
  • Orientació per a la millor periodicitat de les inspeccions a realitzar.
  • Control adequat de les tasques associades al manteniment d'àrees de joc.
  • Demostració del compliment d'una norma europea específica del sector per garantir als clients i les administracions una prestació de servei d'alta qualitat.

Davant els vostres clients:

  • Reforç de la imatge de l'empresa.
  • Generació de confiança a la feina realitzada.
  • Aportació d'informes periòdics que facilitin la comunicació i la impressió sobre l'empresa mantenidora a l'entitat contractant.

Davant la societat:

  • Facilitat per als ajuntaments i entitats concessionàries del servei a l'hora de seleccionar proveïdors que compleixin estàndards de prestació de serveis d'àmbit europeu.
  • Millora de la seguretat de les àrees infantils.
  • Confiança en la realització d'un treball tan sensible, dut a terme de conformitat amb una exigent norma europea.


Empreses dedicades al manteniment d'àrees de joc infantil.

La norma europea ​EN 1176 estableix requisits mínims per a una millor prestació del servei d'inspecció i de manteniment d'àrees de joc. La implantació d'un sistema de gestió de la qualitat de conformitat amb ​ISO 9001 és perfectament integrable amb la norma eur​opea.​​

Certificat AENOR per a Empreses Mantenidores d'Àrees infantils i llicència d'Ús de la Marca de Servei d'Instal·lació i Manteniment Certificat​.

Marca N servei certificat​​

AENOR té una àmplia experiència en la certificació d'empreses mantenidores d'àrees infantils a tot Espanya, de les quals va iniciar les primeres certificacions el 2007.