Salta navegació principal
Ets a: Home>Certificació>Certificació de qualitat>Qualitat banca empreses
Certificació assessorament banca d'empreses
Certificació assessorament banca d'empreses

Certificació assessorament banca d'empreses

Certificació assessorament banca d'empreses

La certificació de conformitat d'AENOR segons aquesta especificació contribueix a assegurar que s'estableixen els requisits ne­cessaris que cal implantar per prestar un servei excel·lent de ban­ca d'empreses.

Ajuda a definir els processos per prestar serveis financers a empreses i especifica els requisits relatius a un comportament responsable i ètic, a la competència i a l'experiència exigibles per a l'organització que presta aquests serveis financers.

El document reconeix quatre línies clau per aconseguir els objectius: èmfasi en el lideratge en qualitat; credibilitat del missatge de l'alta di­recció; generar confiança i respon­sabilitat en la iniciativa de qualitat en­tre els empleats, i excel·lència en el servei. Així mateix, aborda dues àrees molt importants en aquest àmbit, com són la gestió del risc i els principis ètics que cal tenir en compte per prestar un servei que es pugui denominar excel·lent.​​​

 
 Enfocament en l'assegurament que cal implantar per garantir que el servei de banca d'empreses sigui d'una qualitat excel·lent.


  • Impacte directe en la força de venda per millorar-ne la gestió.
  • Augment de la qualitat dels indicadors que mostren la satisfacció del client. 
  • Ajuda per crear una cultura de qualitat a les organitzacions. 
  • Eines per assegurar el desplegament de l'estratègia a tota la xarxa d'oficines. 
  • Èmfasi en el lideratge en qualitat. 
  • Credibilitat del missatge procedent de l'alta direcció.
  • Generació de confiança i responsabilitat pel que fa a les iniciatives de qualitat entre empleats. 
  • Excel·lència en el servei.   

Es pot obtenir la certificació amb les altres especificacions del sector bancari: banca personal, banca particulars o banca negocis.​

Una vegada superat el procés d'auditoria la vostra organització obté:

  • El certificat AENOR d'assessorament banca empreses.
  • La llicència d'ús de la marca assessorament banca empreses, d'AENOR

A més, les organitzacions amb sistemes de gestió certificats per AENOR disposen d'accés gratuït a AENORnet i subscripció a la revista mensual AENOR​​

El Certificat AENOR d'Assessorament Banca Empresa

El certificat AENOR d'assessorament banca empreses

​ 

Importants organitzacions bancàries ja tenen aquest certificat d'AENOR, com CaixaBank i Banco Santander.