Salta navegació principal
Ets a: Home>Certificació>Certificació de qualitat>Qualitat banca empreses
Certificació de qualitat de banca d'empreses
Certificació assessorament banca d'empreses

Certificació de qualitat de banca d'empreses

Certificació de qualitat de banca d'empreses

Certificació assessorament banca d'empreses

La certificació de conformitat d'AENOR segons aquesta especificació contribueix a assegurar que s'estableixen els requisits ne­cessaris que cal implantar per prestar un servei excel·lent de ban­ca d'empreses.

Ajuda a definir els processos per prestar serveis financers a empreses i especifica els requisits relatius a un comportament responsable i ètic, a la competència i a l'experiència exigibles per a l'organització que presta aquests serveis financers.

El document reconeix quatre línies clau per aconseguir els objectius: èmfasi en el lideratge en qualitat; credibilitat del missatge de l'alta di­recció; generar confiança i respon­sabilitat en la iniciativa de qualitat en­tre els empleats, i excel·lència en el servei. Així mateix, aborda dues àrees molt importants en aquest àmbit, com són la gestió del risc i els principis ètics que cal tenir en compte per prestar un servei que es pugui denominar excel·lent.​​​

 
 Enfocament en l'assegurament que cal implantar per garantir que el servei de banca d'empreses sigui d'una qualitat excel·lent.


  • Impacte directe en la força de venda per millorar-ne la gestió.
  • Augment de la qualitat dels indicadors que mostren la satisfacció del client. 
  • Ajuda per crear una cultura de qualitat a les organitzacions. 
  • Eines per assegurar el desplegament de l'estratègia a tota la xarxa d'oficines. 
  • Èmfasi en el lideratge en qualitat. 
  • Credibilitat del missatge procedent de l'alta direcció.
  • Generació de confiança i responsabilitat pel que fa a les iniciatives de qualitat entre empleats. 
  • Excel·lència en el servei.   

Es pot obtenir la certificació amb les altres especificacions del sector bancari: banca personal, banca particulars o banca negocis.​

Una vegada superat el procés d'auditoria la vostra organització obté:

  • El certificat AENOR d'assessorament banca empreses.
  • La llicència d'ús de la marca assessorament banca empreses, d'AENOR

A més, les organitzacions amb sistemes de gestió certificats per AENOR disposen d'accés gratuït a AENORnet i subscripció a la revista mensual AENOR​​

El Certificat AENOR d'Assessorament Banca Empresa

El certificat AENOR d'assessorament banca empreses

Importants organitzacions bancàries ja tenen aquest certificat d'AENOR, com CaixaBank i Banco Santander.