Salta navegació principal
Ets a: Home>Certificació>Certificació de qualitat>Avaluació de persones
Certificació de qualitat en l'avaluació de persones
Certificació de l'Avaluació de persones

Certificació de qualitat en l'avaluació de persones

Certificació de qualitat en l'avaluació de persones

Qualitat en els processos d'avaluació de persones, grups i organitzacions

Les organitzacions en general, i els responsables de RH en particular, són cada vegada més conscients de la importància d'uns processos d'avaluació eficaços de les seves persones com a garantia d'èxit de l'organització.

La norma ISO 10667-1 i ISO 10667-2 especifica els requisits per a la prestació de serveis d'avaluació: procediments i mètodes per a l'avaluació de persones en entorns laborals i organitzacionals i és la forma més eficaç de demostrar a totes les parts interessades que l'avaluació de persones es fa de forma normalitzada, adequada i equitativa, garantint la qualitat de l'avaluació.

La certificació AENOR de serveis per a la prestació de serveis d'avaluació: procediments i mètodes per a l'avaluació de persones en entorns laborals i organitzacionals, segons la norma ISO 10667 permet a les organitzacions:

  • Ser usuaris més eficaços de l'avaluació.
  • Prendre decisions de contractació millors.
  • Augmentar el potencial i el benestar de tots els seus empleats, així com l'ajust empleat-organització.
  • Efectuar l'avaluació de les persones de forma normalitzada, adequada i equitativa.
  • Donar més confiança a les entitats reguladores, les autoritats i la societat en general en els procediments d'avaluació.
  • Que els proveïdors de serveis facin avaluacions de qualitat.
  • L'aplicació a tot el món.
  • La integració i la compatibilitat amb altres normes internacionals, com ara ISO 9001, ISO 45001, ​ SR10.

Per tot això la certificació ISO 10667 d'AENOR resulta l'eina perfecta per garantir la qualitat de l'avaluació de persones, que es fa de forma normalitzada, adequada i equitativa.


Aquest esquema de certificació és aplicable a qualsevol tipus d'organització independentment del sector en què actuï. Organitzacions, assessors, consultors de formació i avaluadors en reclutament, coaching i recol·locació, que facin selecció de persones, proves d'avaluació a persones, entrevistes, consultores de RH, Head Hunters, etc. Organitzacions que presten serveis d'avaluació per homologar o certificar persones.

La certificació dels serveis d'avaluació de persones es pot obtenir integrada amb la certificació ISO 9001 i amb SR-10.


Una vegada superat el procés d'auditoria, l'organització obté:

  • Certificat de Qualitat de Serveis d'Avaluació de Persones en Entorns Laborals i Organitzacionals.
  • Llicència d'ús de la Marca AENOR N de Servei Certificat Avaluació de Persones.
Marca AENOR N servei certificat avaluació de persones

Marca AENOR N Servei Certificat
Avaluació de Persones