Salta navegació principal
Ets a: Home>Certificació>Certificació de qualitat>Avaluació de persones
Avaluació de persones
Certificació de l'Avaluació de persones

Avaluació de persones

Qualitat en els processos d'avaluació de persones, grups i organitzacions

Les organitzacions en general, i els responsables de RH en particular, són cada vegada més conscients de la importància d'uns processos d'avaluació eficaços de les seves persones com a garantia d'èxit de l'organització.

La norma ISO 10667-1 i ISO 10667-2 especifica els requisits per a la prestació de serveis d'avaluació: procediments i mètodes per a l'avaluació de persones en entorns laborals i organitzacionals i és la forma més eficaç de demostrar a totes les parts interessades que l'avaluació de persones es fa de forma normalitzada, adequada i equitativa, garantint la qualitat de l'avaluació.

La certificació AENOR de serveis per a la prestació de serveis d'avaluació: procediments i mètodes per a l'avaluació de persones en entorns laborals i organitzacionals, segons la norma ISO 10667 permet a les organitzacions:

  • Ser usuaris més eficaços de l'avaluació.
  • Prendre decisions de contractació millors.
  • Augmentar el potencial i el benestar de tots els seus empleats, així com l'ajust empleat-organització.
  • Efectuar l'avaluació de les persones de forma normalitzada, adequada i equitativa.
  • Donar més confiança a les entitats reguladores, les autoritats i la societat en general en els procediments d'avaluació.
  • Que els proveïdors de serveis facin avaluacions de qualitat.
  • L'aplicació a tot el món.
  • La integració i la compatibilitat amb altres normes internacionals, com ara ISO 9001, ISO 45001, ​ SR10.

Per tot això la certificació ISO 10667 d'AENOR resulta l'eina perfecta per garantir la qualitat de l'avaluació de persones, que es fa de forma normalitzada, adequada i equitativa.


Aquest esquema de certificació és aplicable a qualsevol tipus d'organització independentment del sector en què actuï. Organitzacions, assessors, consultors de formació i avaluadors en reclutament, coaching i recol·locació, que facin selecció de persones, proves d'avaluació a persones, entrevistes, consultores de RH, Head Hunters, etc. Organitzacions que presten serveis d'avaluació per homologar o certificar persones.

La certificació dels serveis d'avaluació de persones es pot obtenir integrada amb la certificació ISO 9001 i amb SR-10.


Una vegada superat el procés d'auditoria, l'organització obté:

  • Certificat de Qualitat de Serveis d'Avaluació de Persones en Entorns Laborals i Organitzacionals.
  • Llicència d'ús de la Marca AENOR N de Servei Certificat Avaluació de Persones.
Marca AENOR N servei certificat avaluació de persones

Marca AENOR N Servei Certificat
Avaluació de Persones

Vols saber-ne més?

Certificació ISO 10667 d'avaluació de persones

Dit apuntant una pantalla digital