Salta navegació principal
Ets a: Home>Certificació>Certificació de qualitat>Gestió d'actius
Certificació de sistemes de gestió d'actius
Certificació de sistemes de gestió d'actius

Certificació de sistemes de gestió d'actius

Certificació de sistemes de gestió d'actius

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Certificació de sistemes de gestió d'actius (UNE-ISO 55001:2015)

Un actiu és qualsevol aspecte de l'activitat d'una organització que té un valor potencial o real per a l'empresa. Aquest valor pot variar entre les organitzacions i les seves parts interessades i pot ser tangible o intangible, financer o no financer.

La gestió d'actius comprèn el balanç de costos, oportunitats i riscos dels actius considerats, en tot el seu cicle de vida.

L'objectiu de la norma UNE-ISO 55001:2015 és implantar la política, les responsabilitats de la Direcció, els recursos i les pautes d'implementació, operació, mesurament, anàlisi i millora que inclouen els requisits que ha de complir un sistema de gestió d'actius, de manera similar a altres modalitats de gestió a les organitzacions.

Beneficis per a l'organització i els usuaris​
  • Millora de l'acompliment financer (millora del retorn d'inversions en actius, millor control i optimització del valor dels actius, més rendibilitat dels actius, utilització més sostenible del capital)
  • Decisions d'inversió en actius basats en informació (cicle de vida i llarg termini)
  • Risc d'actius gestionat
  • Millores en resultats i serveis (orientació de les estratègies, operacions i planificació del manteniment)
  • Responsabilitat social demostrada
  • Demostració de compliment requisits legals
  • Avaluació millorada de l'acompliment i control
  • Millora de la reputació
  • Millora de la sostenibilitat organitzacional
  • Millora de l'eficàcia i eficiència
​​​

​​Las normes de la sèrie UNE-ISO 55000:2015​són d'àmbit general, i aplicables a tota mena d'organitzacions.​

​El sistema de gestió d'actius d'acord amb la norma UNE-ISO 55001:2015 es basa en el cicle de millora contínua PDCA (Planificar-Fer-Verificar-Actuar). Aquesta norma s'ha dissenyat de manera similar a altres normes com ISO 14001 ó ISO 9001​​​​, per la qual cosa resulta una eina complementària, compatible i integrable amb altres sistemes de gestió.

​​​​

En el cas d'aplicar la norma UNE-ISO 55001:2015​, un cop superat el procés, l'organització obté el certificat d'AENOR de sistema de gestió d'actius.

Hi ha dues possibilitats de certificació de la gestió dels actius d'una organització d'acord amb els requisits de la norma UNE-ISO 55001:

a) Quan el propietari gestiona els actius:​
Se certifica “el cicle de vida dels actius del PROPIETARI en els centres per als quals se'n cita l'ADREÇA” 
b) Quan l'empresa contractada pel propietari per gestionar aquests actius els gestiona:
Se certifica “el cicle de vida dels actius gestionats pel GESTOR en els centres del PROPIET​ARI per als quals se'n cita l'ADREÇA” 

Marca AENOR de gestió d'actius

Marca AENOR de Gestió
d'Actius ISO ​55001

​El primer certificat es va atorgar l'any 2016 al cicle de vida dels actius gestionats per SODEXO IBERIA, S.A. en el complex de LILLY, S.A. Actualment hi ha diversos certificats concedits i es treballa en la certificació d'organitzacions a Espanya, Llatinoamèrica i altres parts del món.