Salta navegació principal
Lean Management - Certificació
Certificació del grau d'implementació LEAN en organitzacions

Lean Management - Certificació

Lean Management - Certificació

​Certificació del grau d'implementació LEAN en organitzacions

El referencial Lean Management té per objecte definir la base de comparació per determinar el nivell lean de qualsevol mena d'organització. 

Lean Certification neix amb l'objectiu de certificar el grau d'implementació LEAN d'una organització.

D'aquesta manera, el que es persegueix és trobar el camí cap a la satisfacció del client i la millora de la productivitat per la via de la reducció de les redundàncies. Per aconseguir-ho, cal saber el punt de partida i la situació desitjada. 

Un dels pilars d'aquesta filosofia és l'anàlisi del valor per al client, eliminant com a conseqüència tot el que és innecessari, que no aporti valor. Per tal que l'organització sigui capaç de subministrar al client el que vol en el moment adequat, cal que aquesta transformació del valor flueixi de forma natural i que s'adapti la seva demanda. 

El model consta de nou categories que són avaluades en cada auditoria: estratègia, costos, recursos humans, qualitat, producció, mitjans productius, fluxos, desenvolupament de nous productes o serveis i, finalment, relacions exteriors, tant amb proveïdors com amb clients. 

​La certificació Lean management és perfectament integrable amb el sistema de gestió ISO 9001

​Una vegada superat el procés d'auditoria, si el sistema implantat s'adequa als requisits de l'esquema Lean management, la seva organització obté:

  • El certificat AENOR de Lean management.
  • La llicència d'ús de la marca Lean management, d'AENOR.
A més, les organitzacions amb sistemes de gestió certificats per AENOR disposen d'accés gratuït a AENORnet i subscripció a la revista mensual AENOR.
Certificat AENOR de Lean management.

Certificat AENOR de Lean management.