Salta navegació principal
Ets a: Home>Certificació>Certificació de qualitat>Sistema de Gestió per a Organitzacions Educatives
Sistema de Gestió per a Organitzacions Educatives (SGOE)
Sistema de Gestió per a Organitzacions Educatives (SGOE)

Sistema de Gestió per a Organitzacions Educatives (SGOE)

Sistema de Gestió per a Organitzacions Educatives (SGOE)

​La gestió educativa de conformitat amb la norma ISO 21001

En un mercat cada vegada més globalitzat, la qualitat és un factor estratègic imprescindible. El sector educatiu no n'és l'excepció i sempre cerca estratègies per poder oferir un millor servei educatiu, així com una gestió basada en resultats i des d'una lògica de la gestió per processos.

En aquest sentit, la Norma ISO 21001 "Sistema de Gestió per a Organitzacions Educatives" neix com un document que proporciona una eina de gestió comuna per a organitzacions que proveeixen productes i serveis capaços de complir amb els requisits dels estudiants i altres beneficiaris.

Entre altres avantatges, ISO 21001 permet millorar l'alineació d'objectius i activitats amb la política de gestió de l'organització, més responsabilitat social en proporcionar una formació de qualitat inclusiva i equitativa per a tots, establir una cultura educativa enfocada a la millora contínua, així com poder aconseguir un aprenentatge més personalitzat i en particular, per als estudiants amb necessitats especials d'educació, educació a distància i oportunitats de formació contínua.

Com t'ajuda?

L'ISO 21001 proveeix les organitzacions educatives i també les àrees de formació de les empreses de les eines per millorar els processos d'aprenentatge i atendre les necessitats i expectatives dels estudiants i altres parts interessades, per garantir l'èxit de resultats, i permetre:

  • Comprendre l'organització i el seu context.
  • Entendre les necessitats i expectatives de les parts interessades.
  • Alinear els requisits dels estudiants i d'altres beneficiaris en la gestió de l'organització educativa.
  • Crear un compromís de l'equip directiu, personal docent, estudiants, pares de família, autoritats locals i parts interessades, de cara a l'adequada gestió per processos.
  • Millorar la qualitat educativa inclusiva i equitativa per a tots els estudiants.
  • Migrar d'un "planificar i fer" a una lògica de sistema de gestió: planificar, fer, verificar i actuar (cicle de millora contínua).

Una vegada superat el procés d'auditoria, si el sistema implantat s'adequa als requisits de la norma ISO 21001, la seva organització obté:

  • Certificat AENOR d'Organitzacions Educatives
  • Llicència d'ús de la marca AENOR d'Organitzacions Educatives
  • Certificat AENOR de Sistemes de Gestió de Qualitat
  • Llicència d'ús de la marca AENOR de Sistemes de Gestió de Qualitat
IDC Research España rep l'ISO 9001

Organitzacions Educatives UNE-ISO 21001

IDC Research España rep l'ISO 9001

Gestió de la Qualitat ISO 9001


​AENOR disposa d'àmplia experiència en certificació de sistemes de gestió de qualitat d'organitzacions educatives d'acord amb la Norma ISO 9001, experiència que usa ara per avaluar aquestes organitzacions partint de la nova Norma ISO 21001, específica del sector.