Salta navegació principal
Ets a: Home>Certificació>Certificació de qualitat>Serveis de traducció
Certificació de qualitat en serveis de traducció
Certificació de serveis de traducció

Certificació de qualitat en serveis de traducció

Certificació de qualitat en serveis de traducció

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Servei de traducció de confiança

El 2015, la norma ISO 17100 va substituir l'EN 15038 com a norma que recull els requisits que ha de complir un servei de traducció certificat.​​

La certificació de conformitat amb la norma ISO 17100 recull un conjunt de criteris de qualitat i de mesuraments apropiats dels quals és responsable el proveïdor del servei de traducció. El certificat contribueix a millorar l'eficiència de les companyies, atès que el seu abast té en compte el correcte disseny d'aspectes com: la gestió dels recursos humans de l'empresa, especialment important en aquest tipus de certificació; l'adequada capacitat tècnica i gestió dels recursos tècnics; la implantació d'un sistema de gestió de qualitat propi, la correcta gestió dels projectes de traducció; i l'aplicació, quan sigui possible, d'uns adequats serveis de valor afegit.

Beneficis per a la vostra organització:

  • Optimització de la gestió de recursos.
  • ​Potenciació de la professionalització dels recursos propis.

Davant els vostres clients:

  • ​Posicionament de l'organització com a líder en prestació de serveis de traducció.
  • Diferenciació davant la competència.
  • Reforç de la vostra imatge davant els clients.

Empreses prestadores de serveis de traducció.

La norma internacional ISO 17100 estableix requisits mínims per a la millor prestació de serveis per part d'un proveïdor de serveis de traducció. La implantació d'un sistema de gestió de la qualitat de conformitat amb ISO 9001 és perfectament integrable amb la norma europea.​

Una vegada que AENOR consideri superat el procés d'auditoria de conformitat amb els requisits que estableix la norma ISO 17100​​​, ​ ​concedirà el certificat de serveis de traducció, així com la llicència d'ús de la marca AENOR N de serveis de traducció.

Marca N serveis de traducció

Marca N serveis de traducció

​ 

AENOR ha emès certificats a diferents proveïdors de serveis de traducció, primer partint de la morma EN 15038​ i actualment aplicant els requisits de l'ISO 17100.