Salta navegació principal
Ets a: Home>Certificació>Certificació de persones – DPD>Reconeixement Cursos de formació
Reconeixement als cursos de DPD impartits en centres formatius

Reconeixement als cursos de DPD impartits en centres formatius

Informació per fer la formació

​El candidat que necessiti accedir a la Fase d'Avaluació per a la Certificació com a Delegat de Protecció de Dades, i que no tingui l'experiència professional suficient, haurà d'aportar una formació mínima reconeguda.

Requisits
Requisits

​Esta formació, segons estableix l'Esquema de Certificació de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades, ha de complir amb diversos requisits pel que fa a:

  • Durada requerida 
  • Matèria impartida 
  • Mètode de validació 
  • Metodologia didàctica

Esquema del programa

L'esquema de certificació AEPD-DPD té en compte tres nivells de durada (60, 100 i 180 hores), que es correlacionen amb el nivell d'experiència del candidat a DPD, per justificar el compliment dels prerequisits.

La distribució de les hores dels programes de formació seguirà el mateix percentatge establert per a cadascun dels dominis del programa de l'esquema

  • Domini 1 - Normativa general de Protecció de Dades - 50%
  • Domini 2 - Responsabilitat activa - 30%
  • Domini 3 - Tècniques per garantir el compliment de la normativa de protecció de dades i altres coneixements - 20% 

Reconeixement dels seus programes

​Les entitats de formació podran sol·licitar a AENOR el reconeixement dels seus programes formatius, impartits d'acord amb els requisits esmentats anteriorment i segons estableix l'Esquema. 

Aquests cursos, una vegada reconeguts, generaran punts per als barems segons l'esquema AEPD-DPD.