Salta navegació principal
Ets a: Home>Certificació>Certificació de producte>Certificació i reglamentació>Modificacions d'importància en aparells d'elevació i manutenció
Modificacions d'importància en aparells d'elevació i manutenció
Ascensors envidriats

Modificacions d'importància en aparells d'elevació i manutenció

Modificacions d'importància en aparells d'elevació i manutenció

Aquesta certificació cobreix les modificacions d'importància dutes a terme en ascensors ja instal·lats de conformitat amb el Reial decret 88/2013​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​El Reglament dels aparells d'elevació i manutenció és aplicable a qualsevol equip que eleva persones en instal·lacions fixes o edificacions. Les certificacions d'AENOR permeten el registrar-los a les administracions.

El Reial decret 88/2013 estableix, a la Instrucció Tècnica Complementària 1 (ITC-1) "Ascensors" requisits per al registre industrial de les instal·lacions en les administracions autonòmiques, i altres requisits com les revisions periòdiques, les inspeccions reglamentàries, etc.

És aplicable a les empreses conservadores d'ascensors i equips d'elevació vertical, que són responsables de la conformitat amb els seus requisits. A més, la modernització o modificació d'alguns elements de la instal·lació poden requerir la intervenció d'un organisme de control.

AENOR, com a organisme de control acreditat per l'Entitat Nacional d'Acreditació (ENAC) per a aquesta certificació, permet a les empreses certificar les reformes de les instal·lacions en les condicions previstes en els annexos III i IV de l'ITC-1. ​Les certificacions d'AENOR permeten la declaració de conformitat i el registre a les administracions ​sense cap més gestió, sempre que els certificats estiguin al dia​.

​Els esquemes de certificació estan descrits en el RD 88/2013. Pel que fa referència a l'activitat d'AENOR, se centra en l'avaluació dels sistemes de gestió de la qualitat segons els annexos III i IV.

L'avaluació documental i les auditories s'integren de manera senzilla a les auditories de la Directiva d'ascensors o les clàssiques de l'ISO 9001, ja estiguin certificades per AENOR o per altres organismes.

​​Un cop superat el procés de certificació, l'organització obté: ​

  • ​Certificat d'AENOR de conformitat amb el Reglament particular d'AENOR, que inclou els requisits del Reial decret 88/2013​ ​pel qual s'aprova la Instrucció Tècnica Complementària AEM 1 "Ascensors" del Reglament d'aparells d'elevació i manutenció, aprovat per Reial decret 2291/1985​

Marcatge CE d'ascensors

Conformitat amb la Directiva 2014/33/UE

​Marcatge CE dels components de seguretat d'ascensors i els ascensors instal·lats

Empreses conservadores d'ascensors

Marca AENOR N de qualitat

​​​​​​​​La marca ​certifica la qualitat dels serveis d'empreses conservadores d'ascensors fixos o auxiliars