Salta navegació principal
Keymark
Coberta amb panells solars tèrmics

Keymark

Keymark

Keymark és una marca de qualitat de CEN i CENELEC que demostra la conformitat d'un producte o un servei amb normes europees EN

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​La marca Keymark és el distintiu de conformitat de CEN/CENELEC respecte a normes europees.

AENOR treballa en productes com captadors i sistemes solars tèrmics, aïllants tèrmics o vàlvules termostàtiques per a radiadors​

​La base del sistema de certificació és la mateixa per a les dues marques: visites a fàbrica, presa de mostres per part de l'inspector i assajos (es denomina sistema ISO 5). La diferència fonamental es troba en la propietat de la marca. La marca AENOR N és propietat d'AENOR i, per tant, només la concedeix AENOR a partir dels sistemes de certificació d'AENOR. Keymark és propietat de CEN/CENELEC i els certificats els poden concedir les entitats de certificació europees reconegudes per fer-ho. 

Quan AENOR treballa en un sistema de certificació KEYMARK, concedeix alhora un certificat AENOR i un certificat Keymark a l'empresa.

Els productes certificats de Keymark en què col·labora AENOR i els comitès respectius són els següents:

Captadors i sistemes solars tèrmics

Aïllants tèrmics

Vàlvules termostàtiques per a radiadors

​El procés de certificació és el mateix que el de la marca AENOR N. 

Per al procés de concessió, s'envia la sol·licitud a AENOR i, una cop estudiada i acceptada, es faran els treballs inicials de visita, presa de mostres i assajos. Una vegada s'ha concedit el certificat i s'ha entrat en la fase de seguiment, es faran visites, preses de mostres i assajos anualment. 

Cada sistema de certificació tindrà un reglament particular, que definirà de manera detallada aquest procés.​

​Una vegada superat el procés de certificació, l'organització obté:

  • Certificat Keymark del producte
  • Llicència d'ús de la marca Keymark, de conformitat amb el que s'estipula en els reglaments pertinents
Certificat Keymark del producte

Instal·lació de productes

Marca SI de serveis d'instal·lació

​​​​​​La marca SI certifica la qualitat d'execució de les organitzacions que instal·len productes en obra

Aïllants tèrmics

Marca N de producte certificat

​​​​La marca ​está reconeguda com a marca de qualitat voluntària que contribueix al compliment de les exigències bàsiques del CTE​​​​​​​​​

Radiadors i convectors de calor

Marca N de producte certificat

​​Marca AENOR​ ​ per a productes de radiadors i convectors de calor​

Sistemes i captadors solars tèrmics

Marca N de producte certificat

​Marca AENOR​ ​ per a productes de sistemes i captadors solars tèrmics