Salta navegació principal
Ets a: Home>Certificació>Certificació de producte>Declaracions ambientals de producte
Declaracions ambientals de producte

Declaracions ambientals de producte

Acreditant l'excel·lència ambiental

El perfil ambiental és un criteri cada vegada més important per a la compra pública, privada i per a l'elecció dels consumidors.

Les empreses compten amb diversos mecanismes per acreditar i comunicar l'excel·lència ambiental dels seus productes i serveis, entre els quals destaquen les Declaracions ambientals de producte (DAP) de conformitat amb la Norma Internacional ISO 14025, que defineix els requisits que han de complir aquestes Declaracions ambientals, incloent-hi la verificació d'un tercer. Per a productes i serveis de construcció, s'usa la Norma Europea EN 15804, que facilita el reconeixement de la informació ambiental dels productes de construcció a Europa, en constituir una referència harmonitzada i reconeguda.

Aquestes declaracions ambientals (Environmental Product Declarations, EPD) proporcionen un perfil ambiental fiable, rellevant, transparent, comparable i verificable que permet destacar un producte respectuós amb el medi ambient, basat en l'análisi del cicle de vida (ACV) de conformitat amb normes internacionals i dades ambientals quantificades.

L'anàlisi del cicle de vida (ACV) en què es basen les DAP ha d'elaborar-se de conformitat amb unes Regles de categoria de producte (RCP) publicades com a norma tècnica o per un programa reconegut. Aquestes RCP asseguren uns criteris coherents per a una família de productes amb funcions equivalents.La verificació d'AENOR garanteix un ampli reconeixement nacional i internacional a la comunicació ambiental de les organitzacions:

Reconeixement europeu

AENOR és soci d' ECO Platform, l​a Associació Europea per a verificació de DAP de conformitat amb la Norma EN​ 15804, i està acreditat per emetre Declaracions ambientals amb el logotip ECO Platform EPD EN 15804 VERIFIED™.

AENOR té a més subscrits acords bilaterals de reconeixement mutu amb diversos administradors europeus.

Codi tècnic de l'edificació (CTE)

Les Declaracions GlobalEPD per a alguns productes de construcció són les úniques DAP incloses en el Registre General de Certificacions mediambientals de l'anàlisi de vida dels productes i altres avaluacions mediambientals dels edificis del Codi Tècnic de l'Edificació del Ministeri de Foment.

Per al fabricant:

  • Permeten a les organitzacions comunicar, de forma normalitzada, l'acompliment ambiental dels seus productes i serveis. La verificació d'AENOR proporciona confiança en la informació subministrada i assegura el reconeixement més important en l'àmbit nacional i internacional.
  • Les DAP es fan servir en compra pública i privada en l'àmbit global, així com en esquemes de certificació ambiental d'edificis. Una DAP verificada facilita que les organitzacions puguin comercialitzar els seus productes, incloent-hi l'exportació, i els permet preparar-se per a futurs canvis en els criteris reglamentaris, de compra pública o privada.

Per al consumidor:

  • L'ACV és una eina que permet millorar els processos, per la qual cosa les DAP es poden fer servir per comunicar les millores derivades de processos d'ecodisseny de conformitat amb la norma internacional ISO 14006.
  • Aquest ACV és compatible amb l'emprat en altres petjades ambientals (product environmental footprint, PEF) com la petjada de carboni o hídrica.


  • Eina intel·ligent per a la selecció de productes de fusta destinats a la construcció. Més informació.
  • Declaracions publicades

Les declaracions GlobalEPD en vigor es poden consultar aquí.

Les declaracions GlobalEPD emeses amb la marca ECO Platform EPD EN 15804 VERIFIED™ es troben disponibles a la secció dedicada a l'associació ECO Platform. Les declaracions d'altres administradors reconeguts pel programa GlobalEPD es troben disponibles a la secció dedicada a aquests reconeixements internacionals.

  • Regles generals del Programa GlobalEPD

AENOR ha establert unes regles o instruccions generals de conformitat amb els requisits de la norma internacional ISO 14025, amb l’objectiu de garantir la fiabilitat i transparència de la seva gestió del Programa GlobalEPD i dels procediments de verificació.

  • Regles de categoria de producte

Les RCP publicades per AENOR estan disponibles al panell sectorial corresponent.

  • Documentació en consulta pública

Amb l’objectiu de garantir la credibilitat i transparència del programa de conformitat amb la norma internacional ISO 14025, AENOR en sotmet a consulta pública la documentació, incloent-hi les regles generals i les RCP, abans de la seva publicació definitiva.

Els comentaris han de ser clars, concrets i estar justificats. ​La persona que remet els comentaris facilita el seu nom i organització, juntament amb les dades de contacte per a la resposta.

AENOR considerarà els comentaris i emetrà una resposta a l'organització que envia la consulta. Els comentaris, juntament amb la informació associada, incloent la resposta, formaran part dels registres d'AENOR i es poden fer públics en línia amb l'objectiu de transparència del programa.

En aquest moment no hi ha documents en consulta pública.


​​​​​

Taula de treball amb projecte d'edificació sostenible
DAP de productes per a edificació

​Las declaracions ambientals de producte són molt importants per a la indústria de construcció a causa de requisits de compra pública i privada​ o esquemes de certificació d'edificis

Més informació

Estrelles de bandera europea sobre trencaclosques
Acords bilaterals de reconeixement de DAP

Per donar suport a la internalització de les empreses, AENOR està assolint acords bilaterals de reconeixement mutu amb els principals Programes de verificació de DAP

Més informació

ECO Platform

​​​AENOR és ​miembro fundador de l'Associació Europea​ ECO Platform i pot emetre Declaracions ambientals amb el logotip ECO Platform EPD EN 15804 VERIFIED™

Més informació


Curs: Ecoetiquetatge. Declaracions Ambientals de Producte (DAP). Aplicació a l'economia circular

Gestió de les reclamacions

Ecodisseny ISO 14006

​​​​​​​​​​​​​​​​​Certificació de sistemes de gestió

​Identifica, controla i millora els aspectes ambientals dels productes o serveis

Petjada de carboni

​​​​​​​​Certificació de producte​​​​​​

AENOR verifica la quantitat total d'emissions de gasos amb efecte d'hivernacle (GEH) en el cicle de vida

Petjada hídrica

​​​​​​​​​​Certificació de producte​​

AENOR verifica la quantitat total d'aigua que cal per produir un producte o servei