Salta navegació principal
Acords de reconeixement mutu de DAP

Acords de reconeixement mutu de DAP

Bandera UE amb trencaclosques

Accés a nous mercats

Amb l’objectiu de donar suport a la internalització de les empreses a través del reconeixement de la informació ambiental verificada, AENOR està assolint acords bilaterals de reconeixement mutu amb els principals administradors de programa europeus.

En aquest moment AENOR té acords en vigor amb els organismes: 

  • EPD International AB (EIAB), Administrador del Programa International EPD® System - Suècia
  • Institut Bauen und Um welt e.V. (IBU) - Alemanya
  • ICMQ, Istituto di certificazione e marchio qualità per prodotti e servizi per le costruzioni, administrador del Programa EPD Italy - Itàlia

L'objectiu de l'activitat internacional d'AENOR en aquest camp és garantir que la comunicació ambiental verificada reforça l'accés de les organitzacions a nous mercats i facilita la comercialització dels seus productes.


IBU (Institut Bauen und Umwelt e.V.)Logotip DAP és l'administrador del programa alemany per al sector de construcció.

En virtut de l'acord signat el febrer del 2015, les declaracions ambientals verificades per AENOR poden optar al reconeixement d'aquest administrador, ser incloses en el seu registre i generar una nova portada amb el logotip dels dos programes: IBU i GlobalEPD. De manera recíproca, les declaracions ambientals verificades per IBU poden optar al reconeixement d'AENOR.

ICMQ (Istituto di certificazione​ e marchio qualità per prodotti e servizi per le costruzioni)Logotip ​​és l'Administrador del Programa EPD Italy, amb seu a Itàlia.

En virtut de l'acord signat el febrer de novembre del 2017, les declaracions ambientals verificades per AENOR poden optar al reconeixement d'aquest administrador, ser incloses en el seu registre i generant una nova portada amb el logotip dels dos programes​: EPD Italy i GlobalEPD. De forma recíproca, les declaracions ambientals verificades per l'ICMQ poden optar al reconeixement d'AENOR.

Les següents DAP verificades al Programa EPD Italy s'han inclòs al registre GlobalEPD en virtut del reconeixement mutu (AENOR no ha participat en el procés de verificació):

​​​​​​Codi International EPD System ​​​​Codi AENOR ​Tit​ular d​e la declaració​​​​ ​Producte cobert ​Reconeguda​​ en data​ Expiració
​​​​​​​EPDITALY0061
​​​​​​​GlobalEPD-
EPDITALY0061
Nupi Industrie Italiane S.p.A
​​​Plastic piping systems for hot and cold water type NIRON and POLYSYSTEM09/07/2019​​
27/03/2024


França

AENOR té signats ambdós MoU (memoràndum d'entesa) amb els programes francesos:

  • INIES, per a declaracions ambientals en el sector de materials i productes de construcció
  • PEP ecopassport, per a declaracions ambientals en el sector elèctric i de climatització

L'objectiu és arribar a un acord que faciliti el registre de les declaracions GlobalEPD a la base de dades reglamentària francesa.


DAP de productes per a edificació

Important eina de comunicació ambiental per a la indústria de la construcció

DAP

ECO Platform

​​​​AENOR és ​membre fundador de l'Associació Europea​ ECO Platform i pot emetre declaracions ambientals amb el logotip ECO Platform EPD EN 15804 VERIFIED

DAP